SANOMA MAGAZINES – 29/10/2007

Beschrijving van de reclame

Een advertentie met als titel “GRATUIT! Votre sac Femmes d’Aujourd’hui super-pratique” toont een afbeelding van een vrouw met de tas in kwestie met rechtsboven de vermelding “Pour réserver immédiatement votre sac, appelez le 0903 93 359 ou envoyez un SMS au 3358*. De advertentie bevat tevens een toelichting over hoe men de tas kan bekomen, alsook de daartoe bestemde bon.
De asterisken aanwezig in de advertentie verwijzen naar de volgende tekst die zich onderaan bevindt in kleine lettertjes:
* A condition de suivre correctement la procédure de réservation, un appel téléphonique coûte max. 1,12€ par mn (max. 2,5mn). Un SMS coûte 2€ par message envoyé ou reçu (max. 4€). Tous les tarifs sont TVA comprise.
** Action sans obligation d’achat. Vous pouvez également recevoir votre bon de réservation en envoyant, avant le 13/10/2007 (cachet de poste faisant foi) une enveloppe libellée à votre adresse et suffisamment affranchie (timbres belges uniquement) à Femmes d’Aujourd’hui, Action sac, Telecomlaan 5-7, 1831 Diegem. Max. 1 bon par famille/adresse, max. 1 enveloppe par demande.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame ( vermelding :« 1 sac gratuit pour toutes les lectrices ») is misleidend. Men dient deze tas vooraf te reserveren en deze reservatie kost via sms 4€, per telefoon minstens 1,12€ en maximum 2,8€ en via de post 0,52€. Men dient ook op te merken dat de goedkoopste mogelijkheid (via de post) uitsluitend in kleine lettertjes wordt vermeld onderaan in de advertentie. Het is aldus foutief en oneerlijk om te beweren dat deze tas gratis is.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat de actiepagina duidelijk vermeldt : “Pour réserver immédiatement votre sac, appelez le 0903 93 359 ou envoyez un SMS au 3358* », waarna de oproepkosten onderaan de pagina gespecifieerd zijn: « * A condition de suivre correctement la procédure de réservation, un appel téléphonique coûte max. 1,12€ par mn (max. 2,5mn). Un SMS coûte 2€ par message envoyé ou reçu (max. 4€). Tous les tarifs sont TVA comprise. » . Het gaat hier om oproep-of SMS kosten om de tas te reserveren. Bij afhaling van de tas in een winkelpunt van Shoe Discount hoeft er niets te worden betaald. De adverteerder is van mening dat de actievoorwaarden duidelijk vermeld zijn en dat men op geen enkele wijze verplicht is om op het aanbod in te gaan. De adverteerder verduidelijkte tevens dat de klager ten onrechte opmerkt dat er nog een goedkopere oplossing zou zijn, nl het aanvragen van de tas via de post (kleine lettertjes). Hij legde uit dat dit betrekking heeft op de bon onderaan de pagina die dient te worden overhandigd bij het afhalen van de tas. Deze bon kon ook worden bekomen bij de redactie. De tas kon dus enkel telefonisch of via SMS gereserveerd worden en vervolgens pas afgehaald worden bij Shoe Discount (met de bon). Hij deelde tevens mee dat de actie inmiddels beëindigd is . De adverteerder is van mening dat de klacht onterecht is of berust op een misverstand.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de advertentie enerzijds in grote letters vermeldt “GRATUIT” en dat anderzijds de oproep-of SMS kosten om de tas te reserveren slechts onderaan in kleine lettertjes worden vermeld (dmv een asterisk). Deze kosten bedragen respectievelijk 1,12€ per minuut (met een maximum van 2,8€ ) voor de telefoon en 2€ (met maximum van 4€) voor de sms.

De Jury heeft er nota van genomen dat deze actie inmiddels beëindigd werd en heeft derhalve voor de toekomst de aandacht van de adverteerder gevestigd op de volgende bepalingen:

Art. 7 ICC code: The term "free", e.g. “free gift” or “free offer”, should be used only
• where the offer involves no obligation whatsoever; or
• where the only obligation is to pay shipping and handling charges which should not exceed the cost estimated to be incurred by the marketer, or
• in conjunction with the purchase of another product, provided the price of that product has not been increased to cover all or part of the cost of the offer.

Art. 20 ICC code: Where the cost to consumers of accessing a message or communicating with the marketer is higher than the standard cost of postage or telecommunications, e.g.“premium rate” for an online message or telephone number, this cost should be made clear to consumers, expressed either as “cost per minute” or as “cost per message”. When this information is provided on-line, consumers should be clearly informed at the time when they are about to access the message or online service, and be allowed a reasonable period of time to disconnect without incurring the charge.

Gelet op wat voorafgaat heeft de Jury aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om in de toekomst:
1)geen gebruik te maken van de term “gratis” indien de actie niet zou beantwoorden aan art. 7 van de ICC code
2)om de oproep-en sms kosten die hoger liggen dat het normaal tarief duidelijker te vermelden in de advertentie.

De adverteerder bevestigde deze aanbevelingen te zullen naleven.

Adverteerder: SANOMA MAGAZINES
Product/Dienst: Actie tas Femmes d'Aujourd'hui
Media: Magazine
Onderzoekscriteria: Waarachtigheid, Wettelijkheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  29/10/2007