SAMSUNG – 31/01/2000

Beschrijving van de reclame

De TV-spot voor een autokit voor een handfree-telefoon toont een man die al rijdend in de wagen met het product een telefoongesprek voert, terwijl hij met de ene hand boterhammen eet, met de andere een blikje opent, door het zijraam kijkt en ondertussen het stuur bedient met zijn knieën. Onderaan het scherm verschijnt de volgende
tekst : “opdat u uw handen vrij zou hebben voor de belangrijke zaken in het leven” - “zoals autorijden”. Het laatste beeld toont het product met de tekst : “houdt alstublieft uw handen aan het stuur”.

Motivering van de klacht(en)

Een onderzoek naar de conformiteit met de toepasselijke regels en wetgeving is gerechtvaardigd gezien een onveilig rijgedrag wordt getoond.

Jurybeslissing

Na onderzoek was de Jury van mening dat in de spot een onveilig en onverantwoord rijgedrag wordt vertoond, dat bovendien als onwettig kan beschouwd worden (wegcode). Verwijzend naar het delicate karakter van het thema, gelet op de campagnes van de overheid om het publiek aan te zetten tot veilig en voorzichtig rijgedrag, vestigde zij de aandacht van de adverteerder bovendien op de toepasselijke wetgeving inzake etherreclame en deed de aanbeveling de spot niet meer te verspreiden.

Gevolg

Bij gebrek aan een positieve reactie van de adverteerder, heeft de Jury een schorsingsaanbeveling aan de media gericht.
De adverteerder verzocht daarop de Jury om haar beslissing te herzien en liet gelden dat de spot de kijker niet aanspoort tot verkeersonveilig rijden, aangezien expliciet is vermeld : “zodat je je handen vrij hebt voor belangrijker dingen…zoals autorijden”, “houdt alstublieft Uw handen aan het stuur”. De Jury heeft haar beslissing bevestigd omdat de zinnen in kwestie weinig in het oog springend zijn en in wanverhouding staan met de beelden die onveilig en onverantwoord rijgedrag tonen. De adverteerder heeft bijgevolg laten weten dat de spot niet meer zal worden uitgezonden.

Adverteerder: SAMSUNG
Product/Dienst: Autokit voor handfree-telefoon
Media: TV
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Jury
Datum afsluiting:  31/01/2000