RYANAIR – 29/05/2019

Beschrijving van de reclame

De affiche bevat aan de linkerkant de volgende vermeldingen: “15 destinations from Brussels - from only 16,99€ - Ryanair Low fares. Made simple.” een aan de rechterkant de afbeelding van drie stewardessen met onderaan in kleine letters “Subject to availibility.”.

Motivering van de klacht(en)

De klaagster verwijst naar de affiche waarop men drie stewardessen met een uitdagende houding (type escort/call girls) ziet en een dubbelzinnige tekst “according to availability on flights” die kan worden geïnterpreteerd ofwel als de beschikbaarheid van plaatsen op de vlucht ofwel als de beschikbaarheid van de stewardessen.
Zij vindt de reclame zeer seksistisch, van slechts smaak en elementen bevattend van aanzetting tot prostitutie.

Standpunt van de adverteerder

/

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de affiche in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Vooreerst maakt de affiche volgens haar reclame voor vluchten in Europa vanaf een bepaalde prijs en verwijst de vermelding “Subject to availibility.” duidelijk uitsluitend naar de vluchten in kwestie, zelfs al staat ze vermeld onderaan de afbeelding van de stewardessen.

Zij is derhalve van mening dat de gemiddelde consument de betrokken reclame niet zal opvatten in de betekenis die de klaagster daaraan geeft.

Wat vervolgens de afbeelding zelf betreft, is de Jury van mening dat deze niet van aard is om de vrouw te instrumentaliseren of om het beroep van stewardess op een negatieve of denigrerende wijze voor te stellen.

Zij is eveneens van mening dat de manier waarop de stewardessen zijn afgebeeld niet misplaatst is en geen onfatsoenlijk element bevat en dat de reclame derhalve de waardigheid van de vrouw niet aantast.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame de JEP Regels inzake de afbeelding van de mens respecteert op deze punten.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: RYANAIR
Product/Dienst: Ryanair
Media: Affiche
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  29/05/2019