RTBF – 10/10/2007

Beschrijving van de reclame

Een advertentie toont in zijaanzicht de onderbuik en billen van een vrouw die een slipje draagt waarboven een tatoeage in hartvorm zichtbaar is. Tekst: “Saison 2. Septième Ciel Belgique. Le coeur a ses raisons que la raison ignore. Dès ce soir et tous les autres mardis à 20h15. La Une, une télé de la rtbf.”

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is provocerend en doet afbreuk aan het beeld van de vrouw. Het lichaam van de vrouw wordt gebruikt als seksobject, hetgeen getuigt van een gebrek aan respect.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder is van oordeel dat de advertentie in kwestie niet strijdig is met de ethiek. Hij is van oordeel dat de afbeelding van de onderbuik en billen van een vrouw, die een slip draagt die haar intieme delen bedekt, niet onfatsoenlijk is of strijdig met de algemeen geldende normen dienaangaande in België (art. 2 ICC code). Hij is van oordeel dat deze advertentie evenmin van aard is om de menselijke waardigheid aan te tasten, of meer bepaald deze van vrouwen, noch enige vorm van discriminatie tav vrouwen aanmoedigt of goedkeurt (art. 4 ICC code). Hij preciseerde dat deze campagne deel uitmaakt van een meer globale campagne die tevens een visual met een gespierde man bevat. Hij is tevens van oordeel dat deze advertenties niet strijdig zijn met de JEP regels inzake de afbeelding van de mens, daar deze niet onfatsoenlijk zijn en geen pejoratieve vergelijkingen gebaseerd op het geslacht bevatten. Hij is van oordeel dat de afbeelding van het menselijk lichaam niet onfatsoenlijk of obsceen is en dat er een duidelijk verband bestaat tussen de afbeeldingen van halfnaakte lichamen en de TV serie waarvoor reclame wordt gemaakt en die humoristischer en ondeugender is dan de eerste serie. Tenslotte deelde hij mee dat deze campagne sinds begin oktober beëindigd werd.

Jurybeslissing

Vooreerst heeft de Jury opgemerkt dat deze reclame een deel van een vrouwelijk lichaam toont waarvan de intieme delen bedekt werden door een slip.
Rekening houdend met de maatschappelijke evolutie heeft de Jury gemeend dat deze advertentie niet strijdig is met de algemeen geldende fatsoensnormen en dat zij de menselijke waardigheid niet aantast. De Jury is tevens van oordeel dat deze reclame niet bijdraagt tot het bestendigen van stereotypen die indruisen tegen de maatschappelijke evolutie.
Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft zij derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: RTBF
Product/Dienst: La Une
Media: Dagblad
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  10/10/2007