RTBF – 07/04/2004

Beschrijving van de reclame

Een advertentie met als titel :« C'est arrivé près de chez vous, tout près même. En fait, c'est même arrivé chez vous", toont een kabouter die op zijn buik ligt met een mes in zijn rug. Tekst onderaan : « Le 18h30. Du lundi au vendredi, à 18h30. L'info locale de votre localité à vous. La Une, plus proche pour aller plus loin ».

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is choquerend. Is het nodig dergelijk geweld te tonen om de kijkcijfers te doen stijgen ?

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder merkte op dat de klacht geen enkel wettelijk of deontologisch element aanhaalt, hetgeen hem dan ook belet bemerkingen te maken.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de advertentie in kwestie een tuinkabouter (m.a.w een niet-levend wezen) toont die op zijn buik ligt met een mes in zijn rug. Hoewel de Jury de reactie van de klager kan begrijpen, heeft zij gemeend dat het hier om een symbolische verwijzing gaat naar het streeknieuws dat toch handelt over sensationele en/of alledaagse gebeurtenissen. Zij is van oordeel dat binnen deze context, de advertentie niet van aard is om aan te zetten tot geweld of geweld te banaliseren en bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft zij gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: RTBF
Product/Dienst: La Une
Media: Magazine
Onderzoekscriteria: Fatsoen en goede smaak
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  07/04/2004