RENAULT MOTORS – 01/02/2017

Beschrijving van de reclame

Radiospot:

Man 1: « Hey, Mister Twenty, qu’est-ce que tu nous proposes aujourd’hui ? »
Man 2:« Pour fêter les 20 ans de Renault Motors, je vous offre votre Renault au prix d’il y a 20 ans. Oui ! Dans toutes nos concessions Renault Motors. »
Man 1: « Ils sont complètement twenty chez Renault Motors. »
VO: « Partout dans le Brabant Wallon. Voir conditions. Ouverts tous les dimanches de janvier ».

Website:
« Votre Renault 20 ans moins cher ! Voir conditions en concessions ».

Motivering van de klacht(en)

De klager haalde aan dat het in geen geval gaat om de prijs van 20 jaar geleden. Hij heeft een offerte gevraagd bij Renault Motors en bij een andere Renault concessiehouder, en de commerciële voorwaarden zijn identiek: korting van 14,5% en premie van 1.633,50 € BTW inbegrepen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat zijn reclame de consument doorverwijst naar een concessiehouder voor de voorwaarden van dit aanbod.
Meerdere modellen (met gelijkaardige uitrusting) zijn inderdaad goedkoper dan 20 jaar geleden.
Dit betreft natuurlijk niet alle modellen; niet alle huidige modellen bestonden trouwens 20 jaar geleden.
De klager maakt gewag van een identieke prijs bij een concessiehouder van de Groep Renault Motors en bij een andere concessiehouder: enerzijds is er nergens in de reclame sprake van een exclusiviteit van de groep, anderzijds hangt alles af van voor welk model (versie, motor) de klant een offerte gevraagd heeft.
De klager haalt het kortingstarief en de premie aan: de reclame zegt niet dat de catalogusprijs van het voertuig zonder korting overeenkomt met een prijs van 20 jaar geleden. Dus zijn de premies effectief, en in het bijzonder tijdens de periode van het salon, belangrijk.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de radiospot onder andere vermeldt “Pour fêter les 20 ans de Renault Motors, je vous offre votre Renault au prix d’il y a 20 ans.” en dat men op de website van de adverteerder kan lezen “Votre Renault 20 ans moins cher! Voir conditions en concessions”.

Wat de prijs van de wagens die betrokken zijn bij de actie ter gelegenheid van de 20ste verjaardag van de adverteerder betreft, heeft deze laatste aan de Jury een document bezorgd met de modellen van het merk die 20 jaar geleden bestonden, met de prijs van toen en de overeenkomstige prijs in het raam van de actie in kwestie. De Jury heeft dus het toegekende voordeel kunnen vaststellen. Zij heeft er aldus nota van genomen dat de prijs van meerdere modellen voordeliger was dan de prijs van 20 jaar geleden.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame niet van aard is om de consument op dit punt te misleiden.

Wat betreft de kortingen die worden toegekend door andere concessiehouders en die vermeld worden door de klager, is de Jury van mening dat de reclame niet laat verstaan dat de prijzen die toegepast worden door de adverteerder de laagste zouden zijn. De radioreclame vermeldt duidelijk dat de actie betrekking heeft op de concessiehouders van de adverteerder gevestigd in Waals-Brabant en positioneert hen niet ten opzichte van anderen.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame ook op dit punt niet van aard is om de consument te misleiden.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: RENAULT MOTORS
Product/Dienst: Actie « 20 ans moins cher »
Media: Radio, Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  01/02/2017