RENAULT – 11/12/2018

Beschrijving van de reclame

De spot toont het voertuig in kwestie dat met behulp van de 360° camera tussen twee wagens parkeert. Een man stapt uit om zijn krant te gaan halen waarna de wagen opnieuw vertrekt. We zien vervolgens een vrouw uit een lingeriewinkel komen met haar handen vol pakjes. Haar wagen staat geparkeerd op een aangeduide parkeerplaats naast een zebrapad. Aan de andere kant van het zebrapad bevindt zich een zwarte wagen van het merk geparkeerd op een parkeerplaats. De vrouw stapt in haar wagen met behulp van de handenvrije sleutelkaart.

Motivering van de klacht(en)

De klager ergert zich er telkens mateloos aan en vindt het ook ethisch onverantwoord dat ze het aandurven om zowel voor als na het zebrapad een Dacia Duster SUV te parkeren. Daarmee ontnemen ze het zicht van de overstekende voetgangers (kinderen?) op het overige verkeer.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft meer uitleg over de context gegeven.

Hij deelde mee dat de zwarte wagen wel degelijk enkele meters van het zebrapad geparkeerd staat in een daarvoor voorziene parkeerplaats. De afstand kan inderdaad moeilijk ingeschat worden omwille van het camerastandpunt, maar het gaat om een officiële parkeerplaats op enige afstand van het zebrapad. De wagen voor het zebrapad staat inderdaad dicht tegen het zebrapad volgens de Belgische wetgeving, maar opnieuw in een legale parkeerplaats volgens de lijnen op de grond.

Hij haalde tevens aan dat deze spot gemaakt is op internationaal niveau voor meerdere markten en zo geshoot wordt om voor zoveel mogelijk landen optimaal te werken. De campagne in kwestie is niet in België gefilmd en de lijnen/parkeerplaatsen in de spot zijn dus conform de regels van het land van shooting. Hij adapteert het aangeleverde materiaal steeds op de best mogelijke manier voor de Belgische markt. Bepaalde details zijn echter moeilijk te veranderen zonder een nieuwe shoot.

Voor de adverteerder is de veiligheid van andere weggebruikers absolute prioriteit.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de spot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat de spot het voertuig in kwestie in beeld brengt dat op een bepaald moment geparkeerd staat in een daarvoor voorziene parkeerplaats naast een zebrapad, waarbij een zwart exemplaar van dezelfde wagen op enige afstand aan de andere kant van het zebrapad geparkeerd staat in een daarvoor voorziene parkeerplaats.

Naar aanleiding van het antwoord van de adverteerder heeft de Jury er nota van genomen dat de spot in kwestie niet in België gefilmd is maar op internationaal niveau gemaakt is en dat de lijnen/parkeerplaatsen in de spot conform de regels van het land van shooting zijn.

De Jury is van mening dat de reclame aldus geen gedrag weergeeft op de openbare weg waarbij de verkeersregels of de veiligheidsvoorschriften worden overtreden.

Gelet op het voorgaande, is de Jury van oordeel dat de reclame niet getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: RENAULT
Product/Dienst: Dacia Duster
Media: TV
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  11/12/2018