RECKITT BENCKISER – 09/02/2018

Beschrijving van de reclame

De spot toont een vrouw en haar dochter die aanbellen bij een huis. Een vrouw doet lachend de deur open maar verandert van houding wanneer ze het meisje hoort hoesten en haar moeder zegt “Ja, ze is een beetje verkouden. Tot straks”.
VO: “De bescherming tegen lichte verkoudheden. Dettol doodt 99,9% van de bacteriën en het griepvirus.”
Tekst op het scherm: “Bescherming tegen lichte verkoudheden.”
We zien vervolgens de vrouw het product in kwestie gebruiken op een tafel met speelgoed. Ze verwijdert de vermelding 99,9%.
Onderaan in kleine letters de vermelding: “Gebruik biociden veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.”
VO: “Dettol beschermt uw gezin.”
Het product verschijnt vervolgens op het scherm met de vermelding “Beschermt uw gezin”.

Motivering van de klacht(en)

De klaagster deelde mee dat verkoudheden niet veroorzaakt worden door bacteriën of het griepvirus en dat de claim van de reclame dat Dettol tegen verkoudheden beschermt dus niet ondersteund wordt. Ze haalde ook aan dat de reclame het bovendien laat overkomen alsof verkoudheden worden veroorzaakt door bacteriën wat onnodig antibioticagebruik in de hand kan werken.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde een wetenschappelijk stuk mee om te staven dat zijn product doeltreffend is om 99,9% van de bacteriën te verwijderen en om de doeltreffendheid ervan aan te tonen voor wat betreft het griepvirus op de behandelde oppervlakken. Hij verduidelijkte tevens dat dit product als biocide geregistreerd is in België.

Wat betreft de opmerking van de klaagster over het feit dat verkoudheden niet veroorzaakt worden door bacteriën of het griepvirus en dat de bewering in de reclame dat het gepromote product tegen verkoudheden beschermt dus niet ondersteund wordt, benadrukte de adverteerder dat de communicatie toegespitst is op preventie. Volgens hem legt de reclame duidelijk de nadruk op het feit dat oppervlakken schoonmaken, desinfecteren en reinigen een van de belangrijkste hygiënische maatregelen is ter voorkoming van de besmetting met virussen en het zich voordoen van de symptomen van verschillende virussen (zoals bijvoorbeeld niezen/een loopneus hebben).

De adverteerder verduidelijkte dat hij niet beweert dat zijn product doeltreffend is tegen alle virussen, temeer daar er meer dan 200 verschillende verkoudheidsvirussen bestaan, maar bracht in herinnering dat hij over een wetenschappelijke test beschikt om aan te tonen dat zijn product het griepvirus elimineert.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de Tv-spot een vrouw toont die de deur lachend opendoet voor een moeder die haar dochter komt afzetten, maar dat zij van houding verandert wanneer ze het meisje hoort hoesten en haar moeder die zegt “Ja, ze is een beetje verkouden.”. Men hoort vervolgens de voice-over die zegt “De bescherming tegen lichte verkoudheden. Dettol doodt 99,9% van de bacteriën en het griepvirus.” en de volgende tekst verschijnt op het scherm: “Bescherming tegen lichte verkoudheden.”

Ingevolge de toelatingsakte meegedeeld door de adverteerder, heeft de Jury vooreerst genoteerd dat het gepromote product in België geregistreerd is als biocide en de toelating heeft om op de markt te worden gebracht.

De Jury heeft anderzijds, ingevolge het antwoord van de adverteerder, genoteerd dat wetenschappelijke testen de volgende beweringen in de reclame ondersteunen: “Dettol doodt 99,9% van de bacteriën en het griepvirus.”.

Wat daarentegen de mondelinge en schriftelijke vermelding “De bescherming tegen lichte verkoudheden” betreft, heeft de Jury genoteerd dat de adverteerder verduidelijkt dat hij niet beweert dat zijn product effectief is tegen alle virussen des te meer daar er meer dan 200 verschillende verkoudheidsvirussen bestaan.

Zij heeft eveneens kennisgenomen van het standpunt van de adverteerder volgens hetwelk de reclame zich focust op preventie en hygiënische handelingen voor de bescherming tegen de symptomen van virussen.

Volgens de Jury kan de gemiddelde consument echter, door in de reclame te horen en te lezen dat het gepromote product “De bescherming tegen lichte verkoudheden” is, denken dat hij, dankzij het product in kwestie, beschermd is tegen lichte verkoudheden. De Jury is inderdaad van mening dat de reclame voornamelijk de nadruk legt op deze bewering en niet op de preventieboodschap zoals de adverteerder beweert.

Zij is eveneens van mening dat de reclamespot op die manier te absolute termen gebruikt en aldus een foute indruk creëert wat betreft de doeltreffendheid van het product.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame van aard is om de gemiddelde consument te kunnen misleiden.

Rekening houdend met wat voorafgaat en op basis van artikels 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel heeft de Jury derhalve de adverteerder verzocht om de reclame te wijzigen en bij gebreke hieraan deze niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft de stopzetting van de verspreiding van de TV-spot bevestigd.

Adverteerder: RECKITT BENCKISER
Product/Dienst: Dettol
Media: TV
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  09/02/2018