RANDSTAD – 23/08/2001

Beschrijving van de reclame

Een TV-spot toont 2 reporters die een voetbalmatch aan het toelichten zijn terwijl een jonge dame binnenkomt die de micro neemt en aankondigt dat ze een job heeft gevonden voor Olivier Maes die donderdag om 9 uur kan beginnen als productieplanner. De man in kwestie die tussen de toeschouwers zit, is eerst met verstomming geslagen waarna hij samen met de toeschouwers in het voetbalstadium zijn blijdschap uit. Slogan : “Randstad. Voor je job bewegen we hemel en aarde”.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is strijdig met het recht op privacy van de werkzoekende.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat de campagne ontwikkeld werd rond het thema « De heldinnen van Randstad » teneinde te benadrukken dat hij zich op de uitzendmarkt van de anderen onderscheidt door de opleiding en gedrevenheid van zijn consulenten. Hij heeft benadrukt dat de gebruikte namen volkomen fictief zijn en dat hoewel men in de spot iets verder gaat dan in de realiteit, dit hem niet strijdig lijkt met de privacy-wetgeving daar de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer werd geraadpleegd en prima facie geen overtreding zou hebben vastgesteld.

Jurybeslissing

Na onderzoek was de Jury van oordeel dat deze spot geen voorstellingen of vermeldingen bevat die strijdig zijn met de toepasselijke wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen en heeft derhalve geen opmerkingen geformuleerd.

Adverteerder: RANDSTAD
Product/Dienst: Interim
Media: TV
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid
Initiatief: Consument
Categorie: Werkgelegenheid
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  23/08/2001