QUICK/THE PHONE HOUSE – 12/12/2000

Beschrijving van de reclame

Een radiospot die uitnodigt om zich naar Quick te begeven om 1 van de 10.000 GSM gratis te winnen, laat een stem horen zoals in een kerk van een persoon die de woorden gebruikt die de priester zegt tijdens de mis op het ogenblik van de consecratie “Hij richtte zich tot zijn leerlingen, hij nam het brood en brak het en zei : eet hier allen van want dit is mijn lichaam (onderbreking door een GSM gerinkel). Hij nam de beker deed er wijn in en zei (gerinkel GSM)… maar wie is er bij Quick langsgegaan ?”.

Motivering van de klacht(en)

Oneerbiedige schending van wat eerbiedwaardig is.
De woorden gebruikt tijdens de consecratie worden op een kwetsende manier gebruikt. Men kan niet aanvaarden dat het heiligste van een bepaalde erkende godsdienst in het belachelijke wordt getrokken.

Standpunt van de adverteerder

Twee maatschappelijke fenomenen bij de jeugd vaststellend (fastfood en GSM), liet de adverteerder gelden dat de bedoeling van de reclame was, zij het met een glimlacht, eraan herinneren dat een GSM niet om het even waar en wanneer kan gebruikt worden, zonder de katholieke kerk noch haar rituelen in vraag te stellen. De priester werd beschreven als iemand die weet dat zijn catechisten aan de verleiding voor Quick en zijn wedstrijd niet kunnen weerstaan.

Jurybeslissing

Verwijzend naar haar regels betreffende humor in reclame alsook naar art. 2 van de Vlaamse code voor reclame en sponsoring op radio en televisie (Besluit 20/09/1995), art. 27, 3° van het Decreet over de audiovisuele sector van de Franse Gemeenschap en art. 1 van de code voor Reclame-ethiek van de Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (Franse Gemeenschap), heeft de Jury de aanbeveling gedaan dergelijke boodschap niet meer uit te zenden.

Gevolg

De adverteerder heeft zijn welgemeende excuses aangeboden aan de personen die zich gekwetst voelden en heeft beslist in de toekomst verwijzigingen naar religieuze waarden te vermijden.

Adverteerder: QUICK/THE PHONE HOUSE
Product/Dienst: Hamburgerrestaurant
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Fatsoen en goede smaak
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  12/12/2000