PROFILE TYRECENTER – 16/09/2015

Beschrijving van de reclame

De radiospot gaat als volgt:
“Mannen, jarenlang hebben jullie zich opgeofferd voor jullie vrouwen. Partijtjes sjotten werden gecanceld, pintjes hijsen, taboe. Jullie altruïsme was grenzeloos. Maar dankzij Profile Tyrecenter is banden wisselen nu zo comfortabel dat jullie vrouwen er met plezier zelf langsgaan. Daarom bedanken we jullie nu op mercimannen.be met massa’s mannendingen, zoals een kickertafel voor een wedstrijd tegen Leo Van Der Elst in de Ghelamco Arena. Profile Tyrecenter. Kijk op mercimannen.be.”

Motivering van de klacht(en)

De klager haalt aan dat dit een bijzonder vrouwonvriendelijke campagne is.
Aan de ene kant wordt de vrouw weergegeven als een zwak wezen dat reddeloos is zonder een man - omdat ze haar eigen banden niet eens wil/kan gaan laten vervangen. De campagne schildert vrouwen af als hulpeloze wezens, en mannen als de macho's, de stereotiepe redders in nood die alle technische dingen op zich nemen. En ook de mannen worden bijzonder stereotiep voorgesteld: pintjes drinken, voetbal, zichzelf opofferen voor een relatie...
Volgens de klager kan het niet dat in 2015 nog steeds gebouwd wordt op zo'n seksistisch wereldbeeld dat al jaren voorbijgestreefd is.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat uit marktonderzoek blijkt dat bandencentrales vaak gezien worden als “vuile” werkplaatsen, waar wachten niet als aangenaam wordt ervaren. Om die reden is het vaak de man die de banden gaat vervangen. De adverteerder heeft daarom veel aandacht besteed aan de service en dienstverlening en heeft dus veel geïnvesteerd in de wachtruimtes.
In de radiospot laat de adverteerder weten waar hij voor staat en gebruikt hij humor in de vorm van overdrijving (jarenlange inzet, nooit meer pintjes drinken of voetbalmatchen kunnen gaan spelen) om de mannelijke klant (het overgrote meerderheid van de klanten zijn mannen) te bedanken om klant te zijn. Deze overdrijving wordt aan de hand van de intonatie van de voice-over duidelijk gemaakt, gezien de acteur met heel veel overdreven enthousiasme hierover praat. Volgens de adverteerder lijkt de spot dan ook duidelijk humoristisch te zijn, zonder man of vrouw ervan te verdenken respectievelijk macho en technische kluns te zijn.
Deze radiospot kadert bovendien binnen een campagne, waarbij er nog twee andere radiospots worden uitgezonden die op diezelfde overdreven enthousiaste manier duidelijk maken dat bij Profile Tyrecenter banden vervangen geen vervelende wachttijden met zich mee brengt. Ook hierin worden mannen rechtstreeks bedankt en onrechtstreeks worden vrouwen uitgenodigd om te komen ontdekken dat de wachtruimte bij Profile Tyrecenter heel wat voordelen biedt.
De adverteerder deelde ten slotte mee helemaal niet de bedoeling te hebben om vrouwen als zwakke wezens voor te stellen of een seksistisch beeld op deze maatschappij naar voor te schuiven. Integendeel, hij wil net komaf maken met de clichés van het verleden en ook vrouwen uitnodigen om bij hem langs te komen.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de spot in kwestie en van de klacht die erop betrekking heeft.

Naar aanleiding van het antwoord van de adverteerder heeft de Jury er nota van genomen dat de spot onder meer beoogt in de verf te zetten dat de bandencentrales van de adverteerder aangenaam zijn voor iedereen, zowel mannen als vrouwen.

De Jury is van mening dat de spot noch vrouwen noch mannen negatief in beeld brengt.
Zij is eveneens van mening dat de spot niet beweert dat het uitvoeren van bepaalde huishoudelijke taken exclusief aan mannen toebehoort en niet door vrouwen kan worden gedaan.

De Jury is derhalve van oordeel dat de spot niet denigrerend is voor vrouwen of mannen en evenmin in strijd is met de JEP-regels inzake de afbeelding van de mens.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: PROFILE TYRECENTER
Product/Dienst: Bandencentrales
Media: Radio
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  16/09/2015