PRODUCTIONS ET MARKETING – 27/05/2003

Beschrijving van de reclame

Een advertentie met als titel : “Le Soir présente : Serge Reggiani. Pour la dernière fois sur scène ! Concerts exceptionnels”, toont een foto van de artiest in kwestie. Vermelding van 3 steden en 3 data, gevolgd door een telefoonnummer. Onderaan de advertentie bevinden zich de logo's van de sponsors.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is misleidend want het betrof niet de afscheidstournee van Serge Reggiani, hetgeen hij trouwens nadien bevestigd heeft in een persartikel.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat de vermelding « Pour la dernière fois sur scène » betrekking heeft op de stad die aangekondigd wordt in de reclame, daar de artiest later nog op andere plaatsen kan optreden. Hij was van oordeel dat dit zeer duidelijk is voor de lezer, temeer daar hij in dezelfde advertentie de 3 concerten gelijktijdig heeft aangekondigd.

Jurybeslissing

Rekening houdend met het feit dat enerzijds de advertentie kan begrepen worden in de zin dat adverteerder aangeeft en anderzijds in de veronderstelling dat hij dit ter goeder trouw aangekondigd heeft en niet kan verantwoordelijk gesteld worden voor de intenties van een artiest (die eventueel later gewijzigd werden) waarvoor hij de optredens organiseert, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: PRODUCTIONS ET MARKETING
Product/Dienst: Tournee Serge Reggiani
Media: Dagblad
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  27/05/2003