PEARLE – 27/05/1999

Beschrijving van de reclame

Een radiospot laat een executie horen waarbij het executiepeleton de veroordeelde herhaaldelijk mist, gevolgd door de slogan “Je ziet veel beter wat je doet, met een Pearle bril op je snoet”.

Motivering van de klacht(en)

De reclame wordt beschouwd als ontoelaatbaar, vooral nu, met de gebeurtenissen in Kosovo.

Jurybeslissing

De Jury was van mening dat het weergeven van een executie in reclame niet strookt met de IKK code (art. 2 en art. 4.3.), aangezien het executeren van veroordeelden door onze maatschappij als onaanvaardbaar en strijdig met de mensenrechten wordt beschouwd. De spot kan het publiek choqueren, vooral nu onze samenleving begaan is met geweld en onrecht dat momenteel in verschillende landen heerst. Het voorstellen van de executie op humoristische wijze doet daaraan geen afbreuk, zodat de Jury de aanbeveling deed om de spot niet meer te verspreiden en dergelijk thema niet langer te gebruiken in toekomstige campagnes.

Gevolg

De adverteerder liet weten dat de nodige schikkingen werden getroffen om de spot, in de context van de huidige Kosovo-tragedie, te vervangen door een neutrale spot.

Adverteerder: PEARLE
Product/Dienst: Brillen
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Fatsoen en goede smaak
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  27/05/1999