PAYCONIQ – DAVID ANTOINE – 28/06/2023

Beschrijving van de reclame

De Instagrampost toont een video met een scène waarin de influencer een bestelling plaatst in een horecazaak en beseft dat hij zijn portefeuille vergeten is. Hij zoekt overal, gaat naar zijn auto en komt lachend terug terwijl hij zijn smartphone toont waarop de applicatie van de adverteerder geopend is. Hij toont hoe hij betaalt en zegt “Merci Payconiq”.
Ernaast de vermeldingen “Le #malaise d’oublier son portefeuille. Ca vous est déjà arrivé ? Voici, LA solution” en “#ByebyePortefeuille @payconiqbybancontact”.

Motivering van de klacht(en)

De klager deelde mee dat er geen vereiste vermelding aanwezig is die aangeeft dat deze Instagrampost een commerciële samenwerking is. Hij voegde toe dat men zich bedrogen voelt wanneer men begrijpt dat men een reclame bekijkt.

Standpunt van de adverteerder

De Jury heeft zowel de betrokken influencer als het betrokken bedrijf om een reactie verzocht.

De influencer deelde mee dat zijn publicitaire posts normaal de nodige vermeldingen bevatten, maar dat het hier een vergetelheid van zijn kant betreft en dat hij zich hiervoor verontschuldigt. Hij gaf aan dat hij de post onmiddellijk heeft aangepast opdat de samenwerking duidelijker geïdentificeerd zou zijn en dat hij in de toekomst extra aandachtig zal zijn.

Het betrokken bedrijf deelde mee dat het in het kader van zijn nieuwe campagne samenwerkt met een agentschap voor een influencerscampagne. Dit laatste heeft meteen contact opgenomen met het agentschap dat verantwoordelijk is voor het contact, het contract en de opvolging met de content creators. Gedurende jaren van regelmatige samenwerking met de influencer in kwestie werd deze laatste altijd gezien als een professioneel correcte creator, die er altijd op gebrand is om content van hoge kwaliteit te leveren en zich te houden aan de JEP-regels waarvan hij op de hoogte is. Het bedrijf gaf aan dat de influencer meteen contact heeft opgenomen met de JEP om uit te leggen dat het om een vergetelheid ging en dat hij zijn post de dag zelf nog heeft aangepast.

Jurybeslissing

De Jury heeft er nota van genomen dat de klager verwees naar een post op het Instagramaccount van de betrokken influencer en erop wees dat er geen vereiste vermelding was om aan te geven dat het om een commerciële samenwerking ging.

Zij heeft vastgesteld dat de post een kwestie een video bevat met een scène waarin de influencer met name een betaling doet via de applicatie van de adverteerder, met daarbij de vermeldingen “Le #malaise d’oublier son portefeuille. Ca vous est déjà arrivé ? Voici, LA solution” en “#ByebyePortefeuille @payconiqbybancontact”.

Naar aanleiding van de reactie van de adverteerder en de betrokken influencer heeft de Jury genoteerd dat het om een vergetelheid ging en dat de betrokken post meteen werd aangepast.

De Jury heeft dit dossier onderzocht op basis van artikel 7 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel dat bepaalt dat marketingcommunicatie duidelijk als zodanig herkenbaar moet zijn, ongeacht de vorm en het gebruikte medium, en dat als een advertentie verschijnt in een medium dat nieuws of redactioneel materiaal bevat, ze zo moet worden voorgesteld dat ze makkelijk herkenbaar is als advertentie, en in het licht van de Aanbevelingen inzake influencer marketing.

Zij is van mening dat de betrokken post onvoldoende elementen bevatte opdat zijn commerciële aard gemakkelijk herkenbaar zou zijn voor de gemiddelde consument.

De Jury is derhalve van oordeel dat de betrokken commerciële communicatie niet duidelijk als zodanig herkenbaar was, op het moment van de klacht, ten aanzien van andere communicaties aanwezig op het account van de influencer.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft zij de adverteerder en de influencer verzocht om de reclame te wijzigen en bij gebreke hieraan deze niet meer te verspreiden.

Gevolg

Dienaangaande heeft zij genoteerd dat de vermelding “#Annonce” intussen werd toegevoegd.

Adverteerder: PAYCONIQ – DAVID ANTOINE
Product/Dienst: Payconiq by Bancontact applicatie
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  28/06/2023