PARFUMS GIVENCHY – 12/09/2000

Beschrijving van de reclame

Met als titel “Charmeer de mannequin van je dromen en hij is misschien van jou voor een avond !”, stelt een postkaart de 3 nieuwe parfums van Givenchy Oblique voor met 9 mannequins die deze omringen en nodigt ze uit de internet site te bereiken om een wedstrijd te ontdekken. Om deel te nemen moet de deelnemer een mannequin kiezen en hem een liefdesverklaring schrijven. Er wordt vermeld dat de wedstrijd enkel openstaat voor jongedames van minimum 18 jaar.

Motivering van de klacht(en)

De reclame wordt beschouwd als choquerend en beledigend t.a.v. mannen en vrouwen die verlaagd worden tot het niveau van objecten. Het betreft ronselen op een schandalige wijze vooral t.o.v. jonge minderjarigen die toegang hebben tot dit soort kaarten. De reclame is bijna als koppeling te beschouwen en het is niet verwonderlijk dat handel wordt gedreven met mensen.
 

Jurybeslissing

Na onderzoek en rekening houdende met de uitleg verstrekt door de adverteerder aangaande de modaliteiten van de wedstrijd georganiseerd ter lancering van 3 nieuwe parfums rond het thema verleiding en het “glamour” aspect van mannequins, maar zonder de waardigheid van wie dan ook te willen aantasten, was de Jury van oordeel dat de boodschappen geen elementen bevatten die strijdig zijn met de reclame-ethiek. Zij heeft bijgevolg geen opmerkingen geformuleerd.

Adverteerder: PARFUMS GIVENCHY
Product/Dienst: Givenchy Oblique
Initiatief: Consument
Categorie: Cosmetica
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  12/09/2000