OVERSTOCK GARDEN – 11/05/2020

Beschrijving van de reclame

Beide spots tonen een vrouw die op een trampoline springt en over de haag bij de buren kijkt. Daar ziet men een tuinset op het terras. Vervolgens passeren er afbeeldingen van de website van de adverteerder met onder meer een tuintafel en stoelen, zetels naast een zwembad en tuinsets.  

VO: “De buren hebben al een nieuwe tuinset van Overstock Garden. Surf naar overstockgarden.be en ontdek het grootste aanbod tuinmeubelen. Overstock Garden, het leven is te mooi om binnen te blijven.”  

Teksten op het scherm:  
“Overstock Garden  
Shop 24/7 op  
Overstockgarden.be”  
en “Telefonisch advies” in de ene spot en “Gratis en snelle levering” in de andere. 

Motivering van de klacht(en)

De klaagster verwees naar de uitspraak “het leven is te mooi om binnen te blijven” in deze tv-spot. Zij denkt dat dit niet echt pro het ‘blijf-in-uw-kot’ idee is en een beetje misplaatst in deze tijd van lockdown naar aanleiding van de gezondheidscrisis door het coronavirus.  

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder benadrukte dat het nooit zijn bedoeling was om een misplaatste boodschap te verspreiden, integendeel. In combinatie met de visuele ondersteuning valt het volgens hem niet mis te begrijpen dat het zijn bedoeling is om mensen aan te sporen om binnen het gezin van hun eigen tuin te genieten.  

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de tv-spots in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.  

Zij heeft er met name nota van genomen dat de klaagster in het licht van de huidige overheidsmaatregelen naar aanleiding van de gezondheidscrisis door het coronavirus aanstoot neemt aan de gesproken tekst aan het einde van de spot, waar wordt gezegd: “het leven is te mooi om binnen te blijven”.  

Hoewel de Jury uiteraard begrip heeft voor de diverse gevoeligheden in deze materie, is zij echter van mening dat uit het geheel van de spots, met inbegrip van het getoonde beeldmateriaal, voldoende duidelijk blijkt dat deze reclame wel degelijk betrekking heeft op een situatie in een privétuin.  

Zij is derhalve van mening dat deze spots niet van aard zijn om door de gemiddelde consument te zullen worden opgevat in de betekenis die de klaagster daaraan geeft.  

Zij is tevens van mening dat deze reclame geen gedrag in scène zet dat afbreuk doet aan de door de overheid opgelegde voorzorgsmaatregelen en daar evenmin toe aanzet.  

De Jury is derhalve van oordeel dat deze tv-spots niet van aard zijn om illegaal of antisociaal gedrag te tolereren of aan te moedigen, en evenmin getuigen van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder op dit punt.  

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.  

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.  

Adverteerder: OVERSTOCK GARDEN
Product/Dienst: Tuinmeubelen
Media: TV
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Categorie: Woning/meubilair
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  11/05/2020