OPEL – 21/05/2003

Beschrijving van de reclame

Met als titel : “New Opel Meriva/100% Flexible”, toont een affiche een voertuig van het merk dat geparkeerd staat op een strand. Naast het voertuig wordt een jonge vrouw afgebeeld die achterovergebogen met handen en voeten in het zand staat.

Motivering van de klacht(en)

Reclame in strijd met de Febiac-code.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat het om een internationale multimedia campagne gaat en dat deze affichagecampagne een afgeleide vormt van een tv-spot waarin duidelijk te zien is dat de wagen op de weg rijdt. Hij benadrukte dat de wagen stil staat, er zich niemand in het voertuig bevindt en men derhalve kan aannemen dat deze zich op een zandweg aan de duinen bevindt. Op bepaalde plaatsen in België is het toegelaten zich met de wagen in de duinen te begeven. Hij benadrukte tevens dat de bedoeling van de campagne erin bestaat om de nadruk te leggen op de flexibiliteit en dat deze geenszins aanzet tot rijden op het strand.

Jurybeslissing

De Jury heeft erop gewezen dat de Febiac-code van toepassing is op de campagnes die in België worden verspreid. Gelet op art. 9 van deze code heeft zij de aanbeveling geformuleerd om het visueel met de wagen op een strand niet meer te gebruiken ofwel te wijzigen door een andere plaats af te beelden overeenkomstig art. 5 en 9 van de code. Hoewel de wagen stil staat, kan men niet duidelijk zien dat deze zich zou bevinden op een zandweg aan de duinen (anderzijds en gelet op art. 5 van de Febiac-code zou deze zandweg toegankelijk moeten zijn voor gewone weggebruikers). De reclame kan derhalve door de doorsnee-consument gepercipieerd worden als de afbeelding van een wagen in de duinen of op het strand waar het rijden verboden is. Dergelijke afbeelding loopt het risico als een banalisatie van, zelfs een aansporing tot een ontoelaatbaar gedrag gepercipieerd te worden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd dat hij een positief gevolg zal verlenen aan de aanbeveling door geen reclame meer te gebruiken waarbij er duidelijk te zien is dat de wagen op het strand staat.

Adverteerder: OPEL
Product/Dienst: Opel Meriva
Media: Affiche
Onderzoekscriteria: Milieu, Andere
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  21/05/2003