OPEL – 05/09/2018

Beschrijving van de reclame

De radiospot gaat als volgt:
Voice-over: “Het cliché zegt dat Duitsers luidruchtig zijn. Sommigen zien ze dus liever niet naast zich aan het zwembad liggen.
Maar met de Opel Grandland X ziet u wel graag een Duitser op uw oprit staan. Een stoere SUV die er sneller en voordeliger kan staan dan u denkt.
De Opel Grandland X SUV. Direct leverbare Duitse kwaliteit met een totaalvoordeel tot €5.900. Nu op opelstock.be.”

Motivering van de klacht(en)

De klager vindt de reclame racistisch of op z’n minst discriminerend en beledigend ten aanzien van de Duitsers.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de spot waarop de klacht betrekking heeft deel uitmaakt van een reeks spots waarin hij, op ludieke wijze, de Duitse afkomst van het merk en zijn wagens in de verf zet. Dit wordt op de Belgische automarkt algemeen aanvaard als een positief argument.

Hij haalde vervolgens aan dat het al of niet discriminerende of racistische karakter van reclame dient te worden beoordeeld vanuit het oogpunt van de gemiddelde consument en dat beide een negatieve houding van de verkondigende partij ten opzichte van de ontvangende, lijdende partij impliceren. Dit zou impliceren dat Opel een negatieve houding zou hebben ten opzichte van “Duits” of “Duitse afkomst”.

In het recente verleden heeft hij echter voldoende blijk gegeven van fierheid op zijn Duitse afkomst met merkslogans als “Wir leben autos”, “Duitse klasse voor iedereen”, “Duitse techniek op zijn best”, … Ook in de TV-spots wordt met Duitse helden als Bettina Zimmermann en Jürgen Klopp met fierheid verwezen naar de Duitse afkomst van het merk. Er is dus absoluut geen sprake van een negatieve houding of negatieve gevoelens naar de Duitsers als bevolkingsgroep, wel integendeel.

De radiospots vertrekken vanuit een algemeen aanvaard cliché waarbij duidelijk wordt gesteld “Het cliché zegt…” (“C’est sans doute un cliché…”) waarbij de adverteerder verwijst naar dit cliché zonder een standpunt in te nemen. Ze zijn ludiek van aard met een gezonde dosis zelfspot gezien de Duitse afkomst van de adverteerder. De spots zijn niet schofferend, nemen geen standpunten in, vergelijken geen mensen, groepen of culturen met elkaar en ontkrachten in de betreffende spot nét het cliché dat wordt aangekaart. Bovendien wordt bij het afsluiten ervan nog eens positief en met trots verwezen naar de Duitse afkomst van het model.

De adverteerder meent derhalve dat de spot in kwestie niet in strijd is met de terzake geldende bepalingen.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de radiospot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

De Jury is vooreerst van mening dat er een duidelijk verband bestaat tussen het Duitse automerk en het feit dat in de spot verwezen wordt naar Duitsers.

Zij is tevens van mening dat de reclame het humoristisch, bij wijze van zelfspot, gebruikte cliché zelf ook uitdrukkelijk als dusdanig benoemt, om het vervolgens te ontkrachten en te verwijzen naar positieve kenmerken om de “Duitse kwaliteit” van het aangeprezen voertuig in de verf te zetten.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze radiospot niet van aard is om de Duitsers of de Duitse afkomst te denigreren of te stigmatiseren en geen intolerant of racistisch gedrag oproept of discriminatie gebaseerd op de nationale herkomst inhoudt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: OPEL
Product/Dienst: Opel Grandland X
Media: Radio
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  05/09/2018