NUTRICIA – 21/10/2015

Beschrijving van de reclame

De spot toont onder meer een baby die zich in een danspose vasthoudt aan een wiegje met op de achtergrond een ballerina en een baby aan een telraam met op de achtergrond een mathematicus. Aan het einde van de spot ziet men een baby die op een bed klimt met op de achtergrond een bergbeklimmer.

De voice-over zegt onder meer het volgende:
“Vanaf het prille begin maakt je baby al werk van zijn toekomst. Daarom geef je hem ook alleen maar het beste (…).”  

Op het scherm verschijnen onder meer de volgende vermeldingen:
“Borstvoeding is de meest ideale voeding voor je baby.”
“Nutrilon. Zijn toekomst begint vandaag.”
“Vraag advies aan uw huisarts, kinderarts of apotheker.”

Motivering van de klacht(en)

De klager heeft meegedeeld dat de adverteerder, ook al toont hij in eerste instantie een borstvoeding gevende moeder, niet expliciteert dat ook na 6 maand borstvoeding de beste keuze is voor baby's. Integendeel, volgens hem zetten de beelden en bijhorende tekst de kijker op het verkeerde been. Nochtans beveelt de Wereldgezondheidsorganisatie borstvoeding aan tot de leeftijd van 2 jaar. Het lijkt de klager dan ook meer dan opportuun dat de adverteerder duidelijk expliciteert dat borstvoeding tot en met de leeftijd van 2 jaar sowieso de voorkeur geniet boven kunstvoeding.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat borstvoeding de meest geschikte voeding voor een baby is en dat hij dat ten volste onderschrijft. Hij voert dan ook een borstvoeding stimulerend beleid en hanteert een strikt intern beleid ten aanzien van het maken van reclame voor volledige zuigelingenvoeding en het gebruik van claims over zijn producten. Daarbij conformeert hij zich aan de eisen zoals vastgelegd in het Koninklijk besluit van 18 februari 1991 betreffende voedingsmiddelen bestemd voor bijzondere voeding, gebaseerd op richtlijn 2006/141/EG. Daarnaast hanteert hij nog aanvullende interne richtlijnen.

Daarom wordt in de commercial ook gestart met de tekst “Vanaf het prille begin maakt je baby al werk van zijn toekomst. Daarom geef je hem ook alleen maar het beste”. Bij deze laatste zin wordt een beeld getoond van een moeder die borstvoeding geeft. Op het moment dat een verpakking Nutrilon Opvolgmelk wordt getoond, wordt daarbij onder in het beeld de tekst “borstvoeding is de meest ideale voeding voor je baby” vermeld.

In de commercial wordt reclame gemaakt voor Nutrilon 2 Opvolgmelk, geschikt voor baby’s vanaf 6 maanden en Nutrilon Groeimelken, geschikt voor peuters vanaf 1 jaar. Deze producten zijn bestemd als onderdeel van een gevarieerde voeding. Het maken van reclame is conform de eerder genoemde regelgeving toegestaan.

Het is beslist niet zijn bedoeling om met deze commercial het geven van borstvoeding te ontmoedigen.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de TV-spot verschillende baby’s toont met telkens op de achtergrond een volwassene om de voice-over “Vanaf het prille begin maakt je baby al werk van zijn toekomst” te illustreren.

De Jury heeft genoteerd dat het gepromote product onder de categorie opvolgzuigelingenvoeding valt die bedoeld is voor zuigelingen die ouder zijn dan zes maanden.

De Jury heeft ook vastgesteld dat er op het scherm onder meer de volgende vermelding verschijnt: “Borstvoeding is de meest ideale voeding voor je baby.”

Gelet op het voorgaande is de Jury van mening dat de reclame kunstvoeding niet met borstvoeding vergelijkt en ook niet van aard is om het geven van borstvoeding te ontmoedigen.

De Jury is van oordeel dat de TV-spot opgesteld is conform het Koninklijk Besluit van 18 februari 1991 betreffende voedingsmiddelen bestemd voor bijzondere voeding dat van toepassing is.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: NUTRICIA
Product/Dienst: Nutrilon
Media: TV
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid
Initiatief: Consument
Categorie: Voedingsmiddelen
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  21/10/2015