NESTLE BELGILUX – 21/10/2015

Beschrijving van de reclame

De spot toont eerst de buik van een zwangere vrouw en dan de baby na de geboorte en de moeder die borstvoeding geeft. Vervolgens spelen moeder en kind samen en wordt het product afgebeeld.

De voice-over zegt onder meer het volgende:
“Vanaf het allereerste moment heb ik je beschermd. Ik gaf je de borst om je natuurlijke weerstand op te bouwen. Maar vandaag ben je groot, en dan wil ik dat je niets ontbreekt.”.

Op het scherm verschijnen onder meer de volgende vermeldingen:
“Belangrijk: moedermelk is de ideale voeding voor je baby” en “Vraag raad aan uw kinderarts of apotheker”.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager brengt deze reclame de boodschap dat baby's na de leeftijd van 6 maanden het beste af zijn met de kunstvoeding van de adverteerder, dat ze op die manier alles krijgen wat ze nodig hebben om te groeien. Dat is volgens hem pertinent onwaar. Het is de aanbeveling van de Wereldgezondheidsorganisatie dat kinderen tot en met de leeftijd van 2 jaar het beste borstvoeding krijgen, en dat borstvoeding zelfs ook nadien de aangewezen voeding is. Volgens de klager zet de adverteerder hier dus de consumenten duidelijk en bewust op het verkeerde been.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder haalde aan dat deze reclame binnen de geldende wettelijke normen is opgemaakt en uitgevoerd.

Op Europees niveau worden de voedingsmiddelen voor bijzondere voeding gereglementeerd door de kaderrichtlijn 2009/39/EG en de richtlijn 2006/141/EG. Op nationaal niveau worden deze voedingsmiddelen gereglementeerd door het KB 18 februari 1991 betreffende voedingsmiddelen bestemd voor bijzondere voeding.
Volgens deze wetgeving valt Nestlé Nan Pro 2 onder de term “opvolgzuigelingenvoeding” die verwijst naar voedingsmiddelen die bedoeld zijn als voeding voor zuigelingen die ouder zijn dan zes maanden. Het filmpje over Nestlé Nan Pro 2 is opgemaakt conform het vermelde KB en voldoet volledig aan de voorwaarden hiervan.

Met deze reclameuiting wil de adverteerder op geen enkel moment afbreuk doen aan borstvoeding en hij wenst ten stelligste te onderstrepen dat hij de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie onderschrijft.
In al zijn communicaties onderstreept hij de superioriteit en het belang van borstvoeding. Hij verwijst naar de volgende vermeldingen “Belangrijk: moedermelk is de ideale voeding voor je baby” en verder nog “Vraag raad aan uw kinderarts of apotheker”.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de TV-spot een moeder toont die borstvoeding geeft en dan de moeder en het kindje die samen spelen.

De Jury heeft genoteerd dat het gepromote product onder de categorie opvolgzuigelingenvoeding valt die bedoeld is voor zuigelingen die ouder zijn dan zes maanden.

De Jury heeft ook vastgesteld dat de spot naar een kindje verwijst dat al een paar maanden is: “Maar vandaag ben je groot,...” en dat er op het scherm onder meer de volgende vermelding verschijnt: “Belangrijk: moedermelk is de ideale voeding voor je baby.”.

Gelet op het voorgaande is de Jury van mening dat de reclame kunstvoeding niet met borstvoeding vergelijkt en ook niet van aard is om het geven van borstvoeding te ontmoedigen.

De Jury is van oordeel dat de TV-spot opgesteld is conform het Koninklijk Besluit van 18 februari 1991 betreffende voedingsmiddelen bestemd voor bijzondere voeding dat van toepassing is.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: NESTLE BELGILUX
Product/Dienst: Nestlé Nan Pro 2
Media: TV
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid
Initiatief: Consument
Categorie: Voedingsmiddelen
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  21/10/2015