NESTLE – 18/06/2008

Beschrijving van de reclame

De affiche met als titel “L’Extincteur : - 1/3 Perrier ; - 2/3 Perrier” toont een vrouw in een witte bikini die op de toog van een bar ligt. Ze is omringd door flessen Perrier. Achter haar staat een man die een cocktail klaarmaakt met Perrier.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame geeft een beeld van de vrouw als begerig object, onderdanig aan de man. Zij doet afbreuk aan de waardigheid van de vrouw en uiteraard, in dit geval, aan de waardigheid van de man. Het is werkelijk een perverse reclame die de vrouwen niet respecteert en evenmin hun recht op respect. Deze reclame is choquerend.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat deze visual deel uitmaakt van een geheel van 3 visuals en dat de visual in kwestie reeds vorig jaar werd gebruikt op afdekzeilen voor evenementen in Antwerpen en in Brussel.

Hij stelde dat hij alleen positieve reacties op de kwaliteit van de communicatie heeft gekregen en geen enkele reactie van deze aard. Volgens hem, gaat het om een alleenstaand geval, maar hij wil aan elke mens de vrijheid laten mbt de interpretatie ervan.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat deze reclame een vrouw in bikini afbeeldt; wat kadert binnen het huidige zomerseizoen. Hetzelfde geldt ook voor het aangeprezen product (merk van water) dat in casu als een verfrissing wordt afgebeeld.

Anderzijds is de Jury van mening dat deze affiche een eerder sensuele dan een seksuele connotatie bevat. Zij is derhalve van oordeel dat, bnnen deze context, deze reclame niet van aard is om de menselijke waardigheid aan te tasten en geen beeld van onderwerping tot uiting brengt.

Gelet op wat voorafgaat en bij gebreke aan inbreuken op wettelijke en zelfsdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: NESTLE
Product/Dienst: Perrier
Media: Affiche
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  18/06/2008