NECKERMANN – 18/03/2008

Beschrijving van de reclame

De webpagina op de website van de adverteerder met als titel “Stunt van de dag. Neckermann kraakt de prijzen” stelt een aantal verblijven voor.
Tekst onderaan: “Deze stunt kan je dagelijks boeken: vanaf 8 uur via de Neckermann Vakantielijn 070 233 906; vanaf 8 uur via de website; via je vakantie-adviseur in één van onze Neckermann Vakantiewinkels.

De prijzen voor deze promotie zijn onderhevig aan schommelingen volgens beschikbaarheid. De promotie kan op elk moment worden geannuleerd. Prijzen geldig per persoon in dubbele kamer en voor vertrek vanuit Brussel (tenzij anders vermeld) en geldig voor reservaties op de dag van de stunt. Deze aanbieding is niet cumuleerbaar met andere promoties of acties. Luchthaventaxverhoging, weekendsupplement en een verplichte administratiekost van €12 per dossier bovenop de prijs van de reis zijn niet inbegrepen. Voor boekingen volledig gemaakt op het internet zijn geen administratiekosten verschuldigd."

Motivering van de klacht(en)

Onder de titel “stunt van de dag” wordt reclame gemaakt voor het Hotel Dorint Resort Daun (“3 dg HHP 63€ voor type 100-200 en 350 met vertrekdatums 02/03-08/03-14/03-19/03). Onderaan wordt vermeld dat er voor boekingen via internet geen administratiekosten verschuldigd zijn. Uiteindelijk werd 89€ gevraagd ipv 63€ voor het type 350 en werden bovendien 15€ administratiekosten aangerekend. Deze reclame is aldus misleidend.
 

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat de klacht wellicht het gevolg van een administratieve vergissing is, alsook van een ongelukkige communicatie van hem naar de klager toe.

De adverteerder stelde dat hij echter de reiziger persoonlijk heeft gecontacteerd en een commercieel voorstel heeft gedaan, teneinde aan de ervaren ongemakken en ergernissen enigszins tegemoet te komen.

Jurybeslissing

De Jury heeft er nota van genomen dat het om een materiële vergissing ging zowel op vlak van de types als op vlak van de administratie/dossierkosten en dat deze vergissingen bij de klant werden rechtgezet.

De Jury stelt vast dat deze materiële vergissing aanleiding heeft gegeven tot misleiding in hoofde van de consument, hetgeen strijdig is met art. 94/6 §1 zoals ingevoegd door de wet van 5 juni 2007 tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument.

Aangezien deze “stunt van de dag” waarop de klacht betrekking had inmiddels afgelopen was, heeft de Jury aan de adverteerder verzocht om de nodige voorzorgen te nemen om dergelijke vergissingen in de toekomst te vermijden. De Jury heeft ook de aandacht van de adverteerder gevestigd op het belang/de noodzaak om het online boekingssysteem aan te passen en de nodige voorzorgen in te bouwen om te vermijden dat de klanten verkeerde prijsopgaves krijgen doorgestuurd.

Met betrekking tot de dossierkosten, heeft de Jury de aandacht van adverteerder gevestigd op art. 3 van de WHPC die het volgende stipuleert:

De aangeduide prijs of het aangeduide tarief moet de door de consument te betalen totale prijs of het totale tarief zijn, waaronder is begrepen: de belasting over de toegevoegde waarde, alle overige taksen en de kosten van alle diensten die door de consument verplicht moeten worden bijbetaald.

De Jury heeft aan de adverteerder derhalve verzocht de reclame in die zin aan te passen.

De adverteerder heeft bevestigd dat hij de wet en regelgeving zal naleven.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier aangesloten.

Adverteerder: NECKERMANN
Product/Dienst: Reizen
Media: Internet
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  18/03/2008