NATIONALE LOTERIJ – 22/11/2005

Beschrijving van de reclame

Een radiospot laat een man horen die een lied zingt over het feit dat hij gedobbeld heeft, maar niet veel gewonnen heeft en vanaf nu Baraka zal krassen:
“Ik dobbelde met Isidoor, maar ik zag dat ik verloor. Zonder last van mijn geweten liet ik hem de dobbels eten. Dan Domino gespeeld, maar ook hier zat ik verveeld. Ik kan niet goed verliezen, dus Isidoor die mist zijn kiezen. Het spel is uit, zo lukt het niet. Zo win ik nooit eens wat. Maar er is hoop in't verschiet. Want ik kras nu Baraka.”
Vervolgens vrouwenstem: “Baraka, één biljet, vier spelen en bijna één kans op drie om tot 200.000 euro te winnen. Baraka, een nieuw krasspel van de Nationale Loterij.”

Een radiospot laat een man horen die een lied zingt over het feit dat hij tafelvoetbal gespeeld heeft, maar niet veel gewonnen heeft en vanaf nu Baraka zal krassen:
“Tafelvoetbal is wel fijn, maar je moet voorzichtig zijn. Man die ballen vliegen hoog, krijg die maar uit je oog. Ik heb die ballen afgeweerd en weer een nieuwe les geleerd. ‘t Is in je eigen belang, sta nooit te dicht bij die ijzeren stang. Het spel is uit, zo lukt het niet. Zo win ik nooit eens wat. Maar er is hoop in't verschiet, want ik kras nu Baraka.”
Vervolgens vrouwenstem: “Baraka, één biljet, vier spelen en bijna één kans op drie om tot 200.000 euro te winnen. Baraka, een nieuw krasspel van de Nationale Loterij.”

Een radiospot laat een man horen die een lied zingt over het feit dat hij vogelpik gespeeld heeft, maar niet veel gewonnen heeft en vanaf nu Baraka zal krassen:
“Ik speelde vogelpik met mijn beste vriend de Vik. Maar mijn eerste pijl die vloog in zijn rechterelleboog. Ook de tweede pijl was mis, maar wat eigenlijk erger is: we moesten naar de spoed en snel, we wensen Vik spoedig herstel. Het spel is uit, zo lukt het niet. Zo win ik nooit eens wat. Maar er is hoop in't verschiet, want ik kras nu Baraka.”
Vrouwenstem: “Baraka, één biljet, vier spelen en bijna één kans op drie om tot 200.000 euro te winnen. Baraka, een nieuw krasspel van de Nationale Loterij.”

Een Tv-spot toont 2 koppels die een spelletje tafelvoetbal willen spelen. Een van de twee mannen werpt het balletje in de speltafel, maar de bal lijkt op de grond te zijn gevallen. De twee vrouwen en de man die de bal geworpen heeft, proberen hem terug te vinden. Dan beseft een van de twee vrouwen dat de andere man aan het stikken is omdat de bal recht in zijn mond gevlogen is. De vrouw die naast deze man staat, slaat hem op de rug waardoor de bal uit zijn mond vliegt.
Vervolgens vrouwenstem:
“Zin om te winnen met tafelvoetbal? Speel dan liever Baraka. Het krasspel met bijna één kans op drie om tot 200.000 euro te winnen.
Intussen wordt een kraslot getoond met daarnaast de tekst “1 biljet, 4 spelen. Tot 200.000 euro te winnen.”

Een Tv-spot toont een man en een vrouw die van plan zijn te dobbelen. De vrouw gooit de dobbelstenen in de pitjesbak, maar een van de dobbelstenen valt op de grond. Terwijl de man zich bukt om hem op te rapen, stoot hij zijn hoofd tegen de tafel, waarna hij bewusteloos met zijn hoofd op de tafel blijft liggen.
Vervolgens vrouwenstem: “Zin om te winnen met dobbelen? Speel dan liever Baraka, het krasspel met bijna één kans op drie om tot 200.000 euro te winnen.”
Intussen wordt een kraslot getoond met daarnaast de tekst “1 biljet, 4 spelen. Tot 200.000 euro te winnen. Een krasspel van de Nationale Loterij.”

Motivering van de klacht(en)

Men mag zeggen dat men één kans op drie heeft om te winnen met Baraka. Men mag ook zeggen dat men tot 200.000 euro kan winnen met Baraka. Men mag echter niet zeggen dat men één kans op drie heeft om 200.000 euro te winnen met Baraka.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat deze reclameboodschap vermeldt dat “er bijna één kans op drie is om te winnen” met Baraka. Hij bevestigde dat deze bewering correct is en overeenstemt met de winstkansen zoals voorzien in het Koninklijk Besluit van 24/8/2005. Deze reclameboodschap vermeldt vervolgens dat men “tot 200.000 euro” kan winnen. Bovenvermeld KB bevestigt deze bewering. De bewering volgens dewelke er bijna één kans op drie is om tot 200.000 euro te winnen, is volgens de adverteerder dus volledig geldig. Het gaat hier om een zin waarin twee correcte beweringen gecombineerd worden. Tenslotte is hij van oordeel dat er zich in zijn reclameboodschap voor Baraka geen enkele onjuistheid noch interpretatiemoeilijkheid bevindt.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de slogans voor de betreffende spots (Tv en radio) vermelden dat er “bijna één kans op drie om tot 200.000 euro te winnen” is. Zij is van oordeel dat door gebruik te maken van termen zoals “bijna” en “tot 200.000 euro” deze spots een correcte boodschap weergeven, daar ze enerzijds niet op categorieke wijze vermelden dat er één kans op drie bestaat om te winnen en anderzijds niet verwijzen naar een zekere winst van 200.000 euro bij één op drie deelnames.

Bij gebreke aan inbreuken op de wettelijke- en zelfdisciplinaire bepalingen, is de Jury van oordeel geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: NATIONALE LOTERIJ
Product/Dienst: Baraka
Media: TV, Radio
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  22/11/2005