MORA – 30/04/2002

Beschrijving van de reclame

Een TV-spot toont een tuin waar een familie met kinderen zit te eten aan een houten tuintafel. Plots hoort en ziet men een bejaarde dame die langzaam en moeizaam met een loopkruk uit het huis komt en probeert om de familie te vervoegen. De familie staat op en ze tillen met hun allen de tafel dichterbij, de oude dame neemt plaats en iedereen begint te eten. Ze stopt een kroket in haar mond en één van de kinderen duwt bovenaan haar hoofd en aan haar kin om haar te helpen deze doormidden te bijten, terwijl een stem zegt : “De kroketten van Mora zijn, extra krokant”.

Motivering van de klacht(en)

Deze domme en vulgaire reclame is choquerend en minachtend ten aanzien van oude mensen en gehandicapten en tast fundamentele waarden aan.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat hij enkel de bedoeling had om op een humoristische wijze te communiceren. Hij benadrukte dat er verschillende elementen aanwezig zijn die aantonen dat de oma met respect wordt behandeld (men wacht op haar alvorens men begint te eten, een makkelijke stoel wordt bijgeschoven, oma op de ereplaats, de jongste helpt haar, …) en het dus geenszins de bedoeling is om deze dame onrespectvol te behandelen.

Jurybeslissing

De Jury is de mening toegedaan dat de inhoud van deze spot voor een deel van het publiek weinig humoristisch en zelfs aanstootgevend kan overkomen. Daar deze vorm van communicatie aldus negatieve reacties kan uitlokken, heeft de Jury gemeend overeenkomstig art. 4 van haar reglement een advies van voorbehoud te moeten formuleren.

Adverteerder: MORA
Product/Dienst: Kroketten
Media: TV
Onderzoekscriteria: Fatsoen en goede smaak
Initiatief: Consument
Categorie: Voedingsmiddelen
Type beslissing: Advies van voorbehoud
Datum afsluiting:  30/04/2002