MOLECULE – 19/06/2018

Beschrijving van de reclame

De voorpagina van de folder toont een supporterende man in een Belgisch voetbalshirt met een flesje bier in de hand met op de voorgrond twee bakken bier en de tekst “Vollen bak promoties voor Vaderdag”. Links van de man in een zwarte cirkel een afbeelding van een bak Jupiler en daarbij de tekst “Gratis bak (logo “Jupiler-Belgium”) per aankoop van € 100 (€ 4,50 statiegeld).
Op de tweede pagina staat een afbeelding van een vrouw met een Belgisch shirt en petje en een flesje bier in de hand die leunt op een stapel van 5 bierbakken. Daarbij onder meer de tekst “Gratis bak (logo “Jupiler-Belgium”)” en “Per aankoopschijf van 100 euro ontvang je deze maand een bak Jupiler/Belgium. Ideaal voor vaderdag of het WK-voetbal. Proost!” en onderaan in drukletters de actievoorwaarden waarin onder meer de lezen staat: “Je ontvangt 1 gratis bak Jupiler Belgium (24X 25 cl) per aankoopschijf en betaling van 100 euro op 1 kassaticket én het betalen van 4,50 euro statiegeld per gratis ontvangen bak Jupiler Belgium. (…) Maximum 5 bakken Jupiler Belgium per gezin. (…) Actie enkel geldig voor meerderjarigen.”.
Binnenin worden producten voorgesteld zoals barbecues, kledij, TV-toestellen, espressomachines, koelkasten, ventilatoren, tuinmeubels, fietsen en tuinmateriaal, waarbij vaak een accent wordt gelegd dat verwijst naar de Belgische deelname aan het WK Voetbal. Bij producten met een prijs vanaf 100 euro wordt het aantal bakken bier weergegeven waarop de aankoop recht geeft, met een maximum van 5 afgebeelde bakken.
Op pagina 19 van de folder staan naast fietsen voor volwassenen ook een viertal kinderfietsen afgebeeld waarvan er drie in aanmerking komen voor de promotie.

Motivering van de klacht(en)

De klager haalde aan dat in de online promotiefolder van het winkelcentrum Molecule van de maand juni 2018 reclame wordt gemaakt voor Jupiler. Gedurende heel de maand juni wordt bij een aankoop van 100€ bij Molecule een bak Jupiler gratis aangeboden. Dit leidt volgens hem tot bedenkelijke reclameboodschappen.
Volgens hem is deze reclamefolder in strijd met de bepalingen van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken. De folder bevat bedenkelijke reclameboodschappen waarbij producten worden aangeprezen met ernaast stapels bakken Jupiler (in strijd met art. 3.1). Ook bij de aankoop van kinder- en tienerfietsen worden gratis bakken Jupiler aangeboden (in strijd met art. 2.1 en 4.1).

Standpunt van de adverteerder

De Jury heeft zowel de adverteerder en organisator van de actie, koopcenter Molecule, als de producent van het biermerk, AB InBev, om een reactie verzocht.

Reactie Molecule

De adverteerder meende dat de reclames in zijn folder op geen enkele wijze ongeoorloofd zijn.

De actie richt zich volgens hem hoegenaamd niet tot minderjarigen.
De winkel heeft een aanbod op het vlak van huisinrichting, elektro, kledij, doe-het-zelf materiaal, tuin- en terrasinrichting, dierenvoeding- en accessoires, sport en vrije tijd en kookgerei. Dit zijn stuk voor stuk aangelegenheden die zich richten tot een volwassen publiek. Ook de folder richt zich op een volwassen, en geenszins een minderjarig publiek. Het feit dat in de folder kinder- en tienerfietsen aangeboden worden doet daaraan geen afbreuk, maar deze worden dan net door de ouders gekocht voor hun kinderen.
De voorwaarden vermeld onderaan p. 2 van de folder liggen in lijn hiermee en stellen duidelijk: “Actie enkel geldig voor meerderjarigen.”.
Voorts is de actie duidelijk gericht op Vaderdag en het WK, hetgeen ook herhaaldelijk verwoord wordt in de folder, die integraal in teken staat van de Rode Duivels en het WK.

Er wordt volgens de adverteerder ook geenszins aangezet tot overmatige of onverantwoorde alcoholconsumptie. De bak is verkrijgbaar bij aankoop vanaf 100 euro en met een maximum van 5 bakken per aankoop. Het bier dat in de bakken zit heeft een houdbaarheidsdatum van 1 jaar en dient vanzelfsprekend niet direct te worden geconsumeerd. Andersluidende “instructies” in de folder zijn er evident niet. Nergens in de folder wordt er aangezet tot onmiddellijke consumptie of staat er zelfs ook maar iemand afgebeeld die bier consumeert. Er wordt ook uitdrukkelijk vermeld dat de bak maar verkrijgbaar is mits betaling van het statiegeld van 4,50 euro.

Reactie AB InBev

De producent deelde mee dat hij bakken aanlevert aan Molecule voor de actie die zij organiseren en in die zin op de hoogte is van de actie waarbij per aankoopschijf van 100 euro de klanten van Molecule een gratis bak Jupiler aangeboden krijgen en dit tot een maximum van 5 bakken voor de duurdere, niet alledaagse aankopen.
Hij is echter nooit tussengekomen bij de creatie van de folder en de manier waarop de actie gepresenteerd is aan het publiek via de folder.
In subsidiaire orde meende hij eveneens dat de klacht aangaande de reclame ongegrond was omwille van redenen analoog aan deze aangehaald door de adverteerder.

Jurybeslissing

De Jury heeft deze reclame onderzocht rekening houdend met de argumenten van de betrokken partijen en in het licht van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken (hierna: het Convenant).

De Jury heeft kennisgenomen van de reclamefolder in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij is vooreerst van mening dat de actie in kwestie niet louter om de promotie van het afgebeelde productgamma draait maar tevens de promotie van de in de folder zeer prominent aanwezige alcoholhoudende drank in kwestie betreft en dat de folder derhalve alcoholreclame in de zin van het Convenant uitmaakt in hoofde van de adverteerder Molecule.

Wat de verenigbaarheid van de folder met artikels 2.1 en 4.1 van het Convenant betreft, die bepalen dat deze reclame niet gericht mag zijn op minderjarigen, noch door haar inhoud noch door de vorm van communicatie, is de Jury van mening dat het aanbod van de adverterende winkel geenszins gericht is op minderjarigen en dat ook uit de inhoud en de vorm van de reclamefolder duidelijk blijkt dat deze gericht is op volwassenen.

De Jury is van mening dat het loutere feit dat in de folder ook promotie gevoerd wordt voor een aantal kinderfietsen naast fietsen voor volwassenen niet van aard is om hieraan afbreuk te doen.

Zij is derhalve van oordeel dat de reclame in kwestie niet gericht is op minderjarigen en geen inbreuk op het Convenant uitmaakt op dit punt.

Wat vervolgens de verenigbaarheid van de folder met artikel 3.1 van het Convenant betreft, dat bepaalt dat reclame voor alcoholhoudende dranken niet mag aanzetten tot een onverantwoordelijke, overmatige of onwettige consumptie, noch dit aanmoedigen, heeft de Jury er nota van genomen dat de gratis bak bier verkrijgbaar is bij aankopen vanaf 100 euro met een maximum van 5 bakken per aankoop en dat het bier een houdbaarheidsdatum van één jaar heeft.

Zij is van mening dat de reclame niet aanspoort tot onmiddellijke of spoedige consumptie van het bier dat men verkrijgt en dat de reclame evenmin personen in beeld brengt die op een onverantwoorde wijze bier aan het drinken zijn.

Zij is derhalve van oordeel dat de reclame in kwestie niet aanzet of aanmoedigt tot een overmatige of onverantwoordelijke consumptie en geen inbreuk op het Convenant uitmaakt op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: MOLECULE
Product/Dienst: Jupiler actie
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Andere
Categorie: Dranken
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  19/06/2018