MODET – 27/07/1999

Beschrijving van de reclame

Een affiche in de winkel vermeldt in grote lettertype : “Bij aankoop van 2 artikelen 3e artikel Gratis”, in middelgrote lettertype : “Bij aankoop van 3 artikelen het goedkoopste artikel Gratis”, in kleine lettertype : “Geldt voor de volgende artikelen : blouses, overhemd, hemden, broeken, rokken en accessoires”.

Motivering van de klacht(en)

De reclame wordt beschouwd als verwarrend en onduidelijk, aangezien naar aanleiding van de aankoop van 2 artikelen bleek dat het gratis aanbod van een derde artikel slechts geldt, in geval van aankoop van bepaalde artikelen vermeld in de lijst onderaan de reclame. Deze vermelding is in kleine zwarte letters op een donkerblauwe achtergrond en het is onduidelijk of deze lijst betrekking heeft op het derde gratis artikel, dan wel op het volledig aanbod.

Jurybeslissing

De Jury was van oordeel dat de beperkende voorwaarde van het aanbod onvoldoende duidelijk en slecht leesbaar is (te klein lettertype en de zwarte kleur van de letters op een blauw achtergrond); zij stelde eveneens een wanverhouding vast tussen de in het oog springende hoofdtitel en de vermelding van de voorwaarde. Er werd aan de adverteerder aanbevolen om de beperkende voorwaarde duidelijk en leesbaar te vermelden. De Jury vestigde tevens de aandacht op de toepasselijke wetgeving inzake gezamenlijk aanbod.

Gevolg

De adverteerder liet weten dat de promotiecampagne niet meer zal herhaald worden, geen gezamenlijk aanbod meer zou worden toegepast en in overige promotionele acties zal worden getracht om duidelijker te zijn in de communicatie.

Adverteerder: MODET
Product/Dienst: Kreymborg/Promotieverkoop
Media: Affiche
Initiatief: Consument
Categorie: Textiel/kleding
Datum afsluiting:  27/07/1999