MOBISTAR – 13/04/1999

Beschrijving van de reclame

De advertentie toont een nieuw type GSM in avant-première met beschrijving van zijn eigenschappen en vermelding van de prijs. Worden ook afgebeeld : een fles champagne en 2 glazen welke de Mobistar Centers ter gelegenheid van Valentijn gratis aanbieden, bij aankoop van de GSM.

Motivering van de klacht(en)

De advertentie wordt beschouwd als misleidend want bij aankoop zonder abonnement kost de GSM 1000 Fr duurder dan aangeduid, het geschenk werd niet bezorgd en het betreft een verboden gezamenlijk aanbod.

Jurybeslissing

De Jury heeft enerzijds uitleg gevraagd aan het Mobistar Center en anderzijds de aandacht van Mobistar gevestigd op de toepasselijke wetgeving inzake gezamenlijk aanbod.

Gevolg

Het Mobistar Center liet weten dat een vergissing was gebeurd en bood voldoening aan de klager. De Jury deed het Center de aanbeveling om in de toekomst alle nodige maatregelen te treffen teneinde gelijkaardige incidenten te voorkomen en meer bepaald erover te waken dat een in reclame geformuleerd aanbod correct wordt nageleefd.
Mobistar liet gelden dat het aanbod aan alle voorwaarden voldoet van de wettelijke uitzondering voorzien in art. 56, 7e van de Wet betreffende handelspraktijken, o.m. is op de verpakking van het geschenk een sticker “Mobistar” aangebracht. Dit standpunt niet delend, heeft de Jury de adverteerder gewezen op zijn verantwoordelijkheid diendienaangaande.

Adverteerder: MOBISTAR
Product/Dienst: Promotioneel aanbod Alcatel One Touch Club +
Media: Dagblad
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  13/04/1999