MOBIL MEDIA – 01/04/2010

Beschrijving van de reclame

De emailing vermeldt het volgende:

WIN! Maak gebruik van aankoper.be om prijzen en offertes op te vragen en win een ING rekening met 2500€. Deelname kan mits correct en volledig invullen van een offerteaanvraag.”.

De bevestigingsmail met doorklik naar de website om het deelnameformulier in te vullen, preciseert het volgende: Wanneer u echter toch in zee gaat met een leverancier of aannemer via onze website kan u deelnemen aan onze wedstrijd en een ING spaarboekje op uw naam met 2500€ winnen. In dit geval surft u naar www.aankoper.be/wedstrijd. Hou de factuur of bestelbon van uw geplaatste bestelling of opdracht bij de hand om uw deelname te registreren. Telkens zich 1000 personen hebben geregistreerd loten wij een winnaar.

Motivering van de klacht(en)

De initiele mail vermeldt dat men kans maakt een zichtrekening met 2500 euro te winnen wanneer men een offerte aanvraagt via de website aankoper.be. Eenmaal men dit gedaan heeft, ontvangt men een mail waaruit blijkt dat men pas kan deelnemen aan de wedstrijd als men in zee gaat met een verkoper die antwoordt op je offerte aanvraag.

Dit bleek niet uit de eerste mail waar men enkel een offerte aanvraag diende in te leveren.

De klager vraagt zich ook af waar hij het wedstrijdreglement kan vinden op aankoper.be of mobilmedia.be

Verder zijn er geen bedrijfsgegevens te vinden noch op aankoper.be noch op mobilmedia.be. Enkel de mail vermeldt een adres

Verder is er geen privacy verklaring te vinden op de sites van het bedrijf en is het dus onzeker wat er met de persoonlijke gegevens zal gebeuren.

Standpunt van de adverteerder

De website www.aankoper.be is een offerteplatform waarbij gebruikers gratis een prijsaanvraag kunnen uitsturen binnen een rubriek van hun eigen keuze. De website stuurt deze door naar aangesloten leveranciers uit de betreffende rubriek.
De adverteerder is van plan om een zichtrekening weg te geven aan één van zijn gebruikers die ook daadwerkelijk kiest voor een leverancier / aannemer van aankoper.be.

De reclame waarvan sprake staat op de homepage. Verder ontvangt iedereen die een offerte aanvraagt via zijn systeem een bevestiginsmail met een link naar www.aankoper.be/wedstrijd
waar hij dit nog eens verduidelijken en hij/zij desgevallend kan deelnamen.

Op de homepage vermeldt deze reclame duidelijk dat deelname kan wanneer men na het uitsturen van een prijsaanvraag
ook daadwerkelijk kiest voor een leverancier die via zijn kanaal een offerte bezorgde.

De adverteerder stelde dat de mail die deze persoon heeft ontvangen misschien iets te onduidelijk opgesteld was, reden waarom hij meedeelde dat hij het als volgt zou wijzigen :

"Wanneer u na het uitsturen van een offerteaanvraag ook daadwerkelijk kiest voor een leverancier van aankoper.be kan u een deelnameformulier invullen. De winnaar wordt
geloot uit de eerste 1000 inzendingen / deelnames."

ING deelde mee niet op de hoogte te zijn van het gebruik van haar logo en verzocht derhalve aan de adverteerder het logo van ING te verwijderen, wat de adverteerder vervolgens gedaan heeft.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de reclame (emailing) het volgende vermeldt:
WIN! Maak gebruik van aankoper.be om prijzen en offertes op te vragen en win een ING rekening met 2500€. Deelname kan mits correct en volledig invullen van een offerteaanvraag.”.

De bevestigingsmail met doorklik naar de website om het deelnameformulier in te vullen, preciseert daarentegen het volgende: Wanneer u echter toch in zee gaat met een leverancier of aannemer via onze website kan u deelnemen aan onze wedstrijd en een ING spaarboekje op uw naam met 2500€ winnen. In dit geval surft u naar www.aankoper.be/wedstrijd. Hou de factuur of bestelbon van uw geplaatste bestelling of opdracht bij de hand om uw deelname te registreren. Telkens zich 1000 personen hebben geregistreerd loten wij een winnaar.

De Jury merkt op dat de emailing aankondigt dat men reeds kan deelnemen mits invullen van een offerte-aanvraag , terwijl dit in de praktijk niet het geval blijkt te zijn (men dient daadwerkelijk te contracteren met een leverancier).

De Jury merkt tevens op dat enerzijds vermeld wordt dat telkens er zich 1000 personen hebben geregistreerd er een winnaar geloot wordt, terwijl er anderzijds vermeld wordt dat er een winnaar geloot wordt uit de eerste 1000 inzendingen.

Gelet op voorgaande , is de Jury van oordeel dat deze reclame misleidend is en derhalve strijdig met art. 94/6§1 van de wet op de handelspraktijken en de art. 3 en 5 van de code van Internationale Kamer van Koophandel.

Bijkomend vestigt de Jury de aandacht op het feit dat zowel de website als emailings in overeenstemming dienen te zijn met de wetgeving inzake de bescherming van de persoonsgegevens (privacywet en uitvoeringsbesluiten).

De Jury heeft derhalve aan de adverteerder verzocht om zijn reclame te wijzigen door deze in overeenstemming te brengen met de voornoemde bepalingen en bij gebreke daaraan deze reclame niet meer te verspreiden.

De adverteerder heeft bevestigd dat hij de Jurybeslissing zal naleven.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: MOBIL MEDIA
Product/Dienst: aankoper.be
Media: E-mailing
Onderzoekscriteria: Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  01/04/2010