MC CAIN FOODS – 05/12/2005

Beschrijving van de reclame

Een Tv-spot toont een rockmuzikant in de opnamestudio met voor hem een bord met frietjes. Net voor de opname roept de producer « Jack, it's your turn! » (« Jack, het is aan U! »). De zanger kan nog net een frietje in zijn mond stoppen voor hij begint te zingen. In plaats van te zingen, begint hij echter te neuriën « Mmmmm ». De opnameleider kijkt eerst verbaasd, maar is vervolgens aangenaam verrast over het resultaat.
Vervolgens mannenstem: « McCain, het zijn zij die er het minst over spreken, die er het meest van genieten. Surf naar gratisfrieten.be en ontvang gratis een zak frietjes van McCain. » Gelijktijdig wordt een zak Allumettes Frietjes van het merk in beeld gebracht met de vermdeling: « GRATIS* ». De asterisk verwijst naar de tekst in kleine lettertjes: « Actie geldig zolang de voorraad strekt ». Tenslotte wordt het website-adres vermeld.

Motivering van de klacht(en)

De reclame zet ertoe aan om naar de website van de adverteerder te surfen voor een gratis zak frieten, maar op deze website krijgt men de melding « Oei, je bent te laat … ze zijn allemaal de deur uit! Bedankt en tot ziens! ». In de Tv-spot wordt niet gesproken over een beperking.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat in tegenstelling tot wat de klager stelt, hij wel degelijk in de reclame vermeld heeft dat het aanbod slechts geldig is zolang de voorraad strekt. Hij lichtte toe dat zijn actie een enorm succes gekend heeft, waardoor zijn voorraad snel uitgeput was en waardoor de consument in kwestie een boodschap heeft gekregen waarin meegedeeld werd dat hij te laat was om alsnog te kunnen deelnemen.

Jurybeslissing

Gelet op art. 23,9° WHPC heeft de Jury aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om voor de toekomst een voldoende voorraad te voorzien rekening houdend met zijn huidige ervaring qua aanvragen/reacties op deze TV reclame (NL+FR) voor gratis frietjes en rekening houdend met alle andere elementen die een rol zouden kunnen spelen bij dergelijk aanbod.
De Jury heeft hem tevens de aanbeveling gedaan om van zodra de “voldoende” voorraad uitgeput is, de spot ofwel onmiddellijk terug te trekken, ofwel deze uitsluitend nog te verspreiden mits weglating van het laatste gedeelte van deze spot waarin sprake is van gratis frieten.
De adverteerder bevestigde een positief gevolg te zullen verlenen aan deze aanbevelingen.

Adverteerder: MC CAIN FOODS
Product/Dienst: Allumettes frietjes
Media: TV, Internet
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid
Initiatief: Consument
Categorie: Voedingsmiddelen
Datum afsluiting:  05/12/2005