MASTER FOODS – 11/10/2006

Beschrijving van de reclame

De advertentie met bovenaan de vermelding “nieuw recept” toont een getekende magere hand met 4 bollende vingertoppen die grijpt naar een ander getekende hand (normaal, met 5 vingers) die het product in kwestie vasthoudt. Naast de magere hand staat de tekst “Me friend”. Naast de hand die het product vasthoudt staat “Me Not”. Tekst onderaan : “Twix, deel lekker niks”.

Motivering van de klacht(en)

De magere hand staat model voor de hongerige, die een autochtone arme, een allochtone arme/azielzoeker maar ook een arme in het buitenland kan zijn.
Deze reclame versterkt het egoïsme.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat het geenszins de bedoeling was om een arme persoon voor te stellen, maar dat hij de hand van een marsmannetje heeft willen symboliseren die net uit zijn ruimteschip stapt met de boodschap “Me friend”. Hij legde uit dat de hand met de bollende vingertoppen en slechts 4 vingers i.p.v. 5 hiervoor perfect symbool staat en door de overgrote meerderheid van de bevolking juist begrepen werd. Hij legde tevens uit dat het concept: "Twix, deel lekker niks", uitgaat van de vaststelling een Twix (bestaande uit 2 repen die men in principe perfect kan delen) zo onweerstaanbaar lekker is dat men hem liever voor zichzelf houdt en liever niet deelt. De adverteerder lichtte toe dat hij dit “egoïsme” communiceert met de nodige humor, zodat het “lekker voor jezelf houden”grappig wordt.
Hij benadrukte tenslotte dat het de bedoeling is om Twix op een sympathieke manier onder de aandacht van het publiek te brengen.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat deze affiche een “normale” hand afbeeldt (vijf vingers) die het product vasthoudt en een hand met 4 vingers. Zij heeft eveneens vastgesteld dat deze reclame gerealiseerd wordt met een knipoog. Zij is van mening dat het duidelijk is dat de hand met 4 vingers in deze affiche een hand van een « marsmannetje » of een « alien » afbeeldt en niet de hand van een hongerige, een arme, een allochtone of een azielzoeker. Gelet op wat voorafgaat, is de Jury van mening dat de reclame in kwestie niet van aard is om de menselijke waardigheid aan te tasten noch om het egoïsme te versterken. Bij gebrek aan inbreuken op wettelijke en/of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: MASTER FOODS
Product/Dienst: Twix
Media: Affiche
Initiatief: Consument
Categorie: Voedingsmiddelen
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  11/10/2006