MANNAVITA – 28/05/1999

Beschrijving van de reclame

Met als titel “Slapend slank worden ! Neem niet langer genoegen met overgewicht !!” stelt de advertentie een vermageringskuur voor bestaande uit enerzijds capsules voor overdag op basis van een complex van ontvette vezels, die aldus vetten aantrekken zodat deze niet worden opgenomen in de vetreserves van het lichaam en anderzijds tabletten voor ‘s nachts waarover de tekst bepaalt dat deze door het lichaam reeds opgenomen vetten verbranden tijdens de slaap.

Motivering van de klacht(en)

De inhoud van de advertentie rechtvaardigt een vraag om bewijs-voering en de conformiteit met toepasselijke wetgeving en regels moet worden nagegaan.

Jurybeslissing

Nadat de adverteerder literatuur bezorgde inzake 2 bestanddelen van het product, verzocht de Jury om proef-ondervindelijke resultaten m.b.t. het product in kwestie en uitgaande van een onafhankelijke instelling, dan wel een attest van een Belgische onafhankelijke en wetenschappelijk bevoegde deskundige.

Gevolg

De adverteerder liet gelden dat de bezorgde literatuur onderzoeken betreft van hoogstaande wetenschappelijke kwaliteit en proefonder-vindelijke resultaten bevat : ze bewijst dus zonder meer wetenschappelijk de werking van het product, zodat het bezorgen van de gevraagde bewijsvoering niet relevant is. Bij gebrek aan een positief antwoord op haar herhaalde verzoek om testresultaten met het product of een attest te krijgen en op haar aanbeveling de reclame intussen op te schorten, heeft de Jury een schorsingsaanbeveling aan de media gericht.

Adverteerder: MANNAVITA
Product/Dienst: Dag & Nacht Slank
Media: Magazine
Initiatief: Jury
Categorie: Gezondheid
Datum afsluiting:  28/05/1999