MAKRO CASH & CARRY BELGIUM – 18/09/2018

Beschrijving van de reclame

De advertentie in de folder bevat een afbeelding van een fles wijn met bovenaan rechts daarvan de vermelding “3+1 GRATIS”. Onderaan rechts achtereenvolgens het doorstreepte bedrag “23,95”, het bedrag “17,96”, de tekst “per fles”, een horizontale streep, de tekst “Hetzij per 4 flessen:”, het bedrag “71,85”.

Motivering van de klacht(en)

De klager haalde aan dat als hij rekent, hij dan 3x17,96 € = 53,88 € betaalt en er zijn vierde fles gratis bij krijgt. De adverteerder rekent echter 3x de doorstreepte prijs van 23,95 €/fles = 71,85 € voor de 4 flessen, wat slechts onderaan (in het klein) vermeld staat. Volgens de klager gaat het hier toch op zijn minst om een vorm van visueel bedrog en hij vraagt zich af of deze manier van reclame voeren correct is.

Standpunt van de adverteerder

/

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de advertentie in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

De Jury is van mening dat uit de advertentie voldoende duidelijk blijkt dat de claim “3+1 gratis” betrekking heeft op het doorstreepte bedrag van 23,95 euro en dat eveneens voldoende duidelijk is dat het vermelde totaalbedrag van 71,85 euro per vier flessen als basis dient voor de berekening van het aangegeven promotionele bedrag van 17,96 euro per fles.

Zij is tevens van mening dat deze wijze van aanduiding niet ongebruikelijk is en dat de specifieke vorm van de advertentie evenmin van aard is om de consument in verwarring te brengen wat de prijs of het prijsvoordeel betreft.

De Jury is derhalve van oordeel dat de advertentie in kwestie niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: MAKRO CASH & CARRY BELGIUM
Product/Dienst: Wijn
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  18/09/2018