LE MATIN – 01/03/2001

Beschrijving van de reclame

De advertentie stelt in grote letters een werkaanbieding voor die eindigt met “Vraag Bill” en bevat afscheurbare blaadjes met op elk blaadje de vermelding “Bill Clinton” gevolgd door een telefoonnummer.

Motivering van de klacht(en)

De conformiteit met art. 9 van de IKK-code (voorafgaandelijk akkoord van de personen vermeld in reclame) wordt gesteld.

Jurybeslissing

De Jury heeft geoordeeld dat het manifest parodistisch karakter van de boodschap een uitzondering op art. 9 van de IKK-code rechtvaardigt. Het leek haar vanzelfsprekend dat, rekening houdend met het product welk het voorwerp uitmaakt van de reclame, de heer Bill Clinton zich helemaal niet in die situatie heeft kunnen of willen bevinden, of de gedraging zou hebben die de reclame wil doen uitschijnen.

Adverteerder: LE MATIN
Product/Dienst: Werkaanbiedingen
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Verwijzing naar personen
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  01/03/2001