LA TRIBUNE DE BRUXELLES – 07/12/2006

Beschrijving van de reclame

Een radiospot bevat volgende scène. Mannenstem : « Prenez un Japonais. Scène ». Japanner : « Photo ». Mannenstem : « Déposez le en plein Bruxelles. Glissez lui dans les mains la Tribune de Bruxelles. Observez-le ». Japanner : « Photo ». Mannenstem : « Une quarantaine de pages plus tard notre capitale n'a plus rien de chinois pour notre Japonais. Il est devenu plus Bruxellois qu'un Bruxellois ». Japanner : « Photo ». Mannenstem : « Pour parler aux Bruxellois vous verrez y a pas photo y a la Tribune de Bruxelles. L'hebdo incontournable le plus complet et le plus Bruxellois ».
Andere mannenstem : « La Tribune de Bruxelles est chaque jeudi dans La Libre, la DH, les Delhaize et les stations de metro de la Stib. www.tribunedebruxelles.be. Les Bruxellois parlent aux Bruxellois ».

Motivering van de klacht(en)

Deze advertentie is van zeer slechte smaak : zij stelt een Japanner voor die herleid wordt tot een meelijwekkende figuur (ontoelaatbare karikatuur/stereotype) en die zich op de grens bevindt van ontoelaatbaar racisme.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat deze spot op de Belgische zenders verspreid wordt sinds 2002 en sindsdien geen enkele reactie uitgelokt heeft. Hij legde uit dat alles in deze spot gebaseerd is op humor zonder enig racistisch karakter. Hij benadrukte dat deze spot niet de intentie heeft om te kwetsen en evenmin enige racistische inhoud of bedoeling heeft ten aanzien van wie ook en zowel in België als elders.

Jurybeslissing

De Jury is van oordeel dat deze reclame duidelijk een knipoog bevat en niet van aard is om verkeerd begrepen te worden door de gemiddelde consument. Zij is van oordeel dat deze spot geen enkele vorm van discriminatie tav ras of herkomst van de japanner bevat. Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: LA TRIBUNE DE BRUXELLES
Product/Dienst: Hebdo 'La Tribune de Bruxelles'
Media: Radio
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  07/12/2006