LA LIBRE – 20/06/2007

Beschrijving van de reclame

Een advertentie met als titel : “Offre spéciale. Réservée aux lecteurs de la Libre Belgique”, toont 3 flessen Sancerre. Zij bevat een verklarende tekst over de aangeboden wijn, aankondiging van een korting en uiteenzetting van de modaliteiten om te bestellen.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame vermeldt de educatieve slogan zoals voorzien in art. 11 van het Convenant niet.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat het om een fout gaat. De advertentie werd opgesteld op basis van deze van vorig jaar.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de educatieve slogan zoals voorzien door het Convenant van 12 mei 2005 inzake gedrag en reclame mbt alcoholhoudende dranken ontbreekt in de advertentie in kwestie, hetgeen een inbreuk uitmaakt op voorvermeld Convenant.

De Jury heeft derhalve de aanbeveling gedaan om de educatieve slogan toe te voegen.

La Libre Belgique preciseerde dat niet alle advertenties door hun diensten worden opgesteld en dat hij derhalve in casu de wijnhandelaar in kwestie op de hoogte heeft gesteld van de aanbevelingen van de Jury.

Adverteerder: LA LIBRE
Product/Dienst: Sancerre
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Jury
Categorie: Dranken
Datum afsluiting:  20/06/2007