KRËFEL – 14/03/2017

Beschrijving van de reclame

De e-mail met het onderwerp “Vier de internationale dag van de vrouw met Krëfel” bevat onder meer de volgende tekst:
“Ode aan de vrouw.
Ieder jaar staat 8 maart in het teken van de vrouw. Internationale vrouwendag is de gelegenheid om je waardering naar die speciale vrouwen in je leven uit te drukken.
Leg dus jezelf, je vriendin, je vrouw, je zus of je dochter vandaag eens extra goed in de watten. Misschien kunnen we je daarbij zelfs een handje helpen.
Mensen in de watten leggen, daar kennen we namelijk iets van: Ontdek onze haarverzorgings- en beauty toestellen, knappe smartphones, TV’s en tal van andere producten op onze website of in één van onze 75 winkelpunten. We heten je van harte welkom.”.

Motivering van de klacht(en)

De klager vindt de inhoud van de e-mail misplaatst. Volgens hem dient de adverteerder zich te informeren over de betekenis van de vrouwendag vooraleer dermate reductionistische boodschappen te versturen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij met zijn nieuwsbrieven telkens tracht in te spelen op de actualiteit, vandaar dat hij vrouwendag heeft vermeld.
Hij heeft vrouwendag gekozen als een onderwerp in de nieuwsbrief net om deze belangrijke dag meer onder de aandacht te brengen bij zijn lezers en klanten.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de e-mailing in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

De Jury houdt er vooreerst aan te beklemtonen dat het niet tot haar bevoegdheid behoort om zich uit te spreken over het loutere feit dat het geven van een cadeau wordt gesuggereerd ter gelegenheid van vrouwendag, maar dat zij zich slechts kan uitspreken over de specifieke inhoud van de reclame in kwestie.

Wat de inhoud van de reclame zelf betreft, is de Jury van mening dat de tekst geen negatieve connotatie inhoudt ten opzichte van vrouwen.

De Jury is van mening dat de reclame niet seksistisch, discriminerend of denigrerend van aard ten opzichte van vrouwen.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame niet indruist tegen de JEP Regels inzake de afbeelding van de mens.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: KRËFEL
Product/Dienst: Krëfel
Media: E-mailing
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  14/03/2017