KBC – 29/09/2020

Beschrijving van de reclame

De radiospot gaat als volgt:
Man: “De geboorte van mijn zoon, dat zal ik nooit vergeten. 1-0 tegen Beerschot, Patje Goots. Allez ja, heb ik dan achteraf gehoord.”
VO: “Een goal missen, dat blijft hangen. Daarom lanceert KBC nu Goal Alert. De strafste beelden uit de Jupiler Pro League gebracht door Eleven Sports rechtstreeks in KBC Mobile. Tot 30 november gratis ook als je geen KBC-klant bent. Download nu KBC Mobile.”

Motivering van de klacht(en)

De klaagster vindt de radiospot totaal respectloos voor zwangere vrouwen en pasgeboren baby’s. Het cliché van de afwezige vader wordt opgevoerd in een tijd waarin er genderneutraliteit en een evenwichtige rolverdeling zouden moeten zijn. Volgens haar is de bedoelde grap in deze tijden niet meer aanvaardbaar want ze is vrouwonvriendelijk en te stereotyperend.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat in de radiospot een vader vertelt over de dag van de geboorte van zijn zoon. De vader, die een voetbalfan is, associeert die onvergetelijke dag van de geboorte van zijn zoon met een onvergetelijk moment in de voetbal. De vader is duidelijk bij de geboorte aanwezig geweest. Hij heeft namelijk de goal gemist en pas later gezien.
Volgens hem is de radiospot niet kind- of vrouwonvriendelijk. Integendeel, de vader heeft duidelijk gekozen om aanwezig te zijn.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de radiospot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat de spot een man aan het woord laat die vertelt hoe hij een doelpunt in een voetbalwedstrijd heeft gemist op de dag van de geboorte van zijn zoon.

Zij heeft tevens nota genomen van het antwoord van de adverteerder die onder mee aanhaalt dat de vader duidelijk bij de geboorte aanwezig geweest is, waardoor hij namelijk de goal gemist en pas later gezien heeft.

De Jury is van mening dat dit voldoende duidelijk uit de spot blijkt en dat deze met name niet van aard is om door de gemiddelde consument te worden opgevat als het naar voor schuiven door de adverteerder van een afwezige vader als rolmodel.

Zij is tevens van mening dat de gemiddelde consument de betrokken reclame niet zal interpreteren als vrouwonvriendelijk of als een aantasting van de menselijke waardigheid van vrouwen.

Gelet op het voorgaande, is de Jury van oordeel dat deze reclame niet van aard is om een bepaalde categorie van personen te kleineren of te discrimineren en dat zij evenmin bijdraagt tot het bestendigen van stereotypes die indruisen tegen de maatschappelijke evolutie.

De Jury is derhalve van oordeel dat de spot in kwestie niet in strijd is met de JEP-Regels inzake de afbeelding van de mens en evenmin getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder op deze punten.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: KBC
Product/Dienst: KBC Mobile Goal Alert
Media: Radio
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  29/09/2020