JOHNSON & JOHNSON – 17/01/2017

Beschrijving van de reclame

De spot toont onder meer een vrouw aan een tafel die naar een pak sigaretten kijkt, maar een verstuiver neemt en de spray in haar mond verstuift, sportende personen en een oudere man die verjaardagskaarsjes uitblaast.

Teksten op het scherm:
“Bij 2 verstuivingen. Begin steeds met 1 verstuiving. Is je trek na enkele minuten niet voorbij, dan mag je een tweede dosis gebruiken.”;
“150% meer kans om te stoppen met roken. Gemeten over 52 weken, in vergelijking met placebo.”;
“Nicorette overwin jezelf.”.

VO: “Ontdek je nieuwe rookvrije ik met de Nicorette spray. Hij stilt je trek in een sigaret in amper 60 seconden. Nicorette spray geeft je 150% meer kans om te stoppen met roken. Nicorette, overwin jezelf.”

Onderaan het scherm verschijnt de volgende tekst in een grijze balk: “nicorette(R) freshmint 1mg/spray, spray voor oromucosaal gebruik bevat nicotine en is een geneesmiddel voor volwassenen. Buiten het bereik van kinderen houden. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan je arts of apotheker. (C)2016 Johnson & Johnson Consumer NV. VN 899-06/2018.”

Motivering van de klacht(en)

De klager haalt aan dat de adverteerder zijn claims niet hard kan maken want elke verslaafde reageert anders en sommigen hebben er wel nut van, anderen niet. Volgens hem zijn er genoeg bronnen die aantonen dat nicotinevervangers de verslaving niet aanpakken en het voor velen zelfs moeilijker maken om te stoppen. De klager verwijst hierbij naar een website en naar zijn eigen pogingen om te stoppen met roken. Hij haalt ten slotte aan dat de onderzoeken die worden aangehaald als zijnde succesvol dan ook steevast betaald werden door de adverteerder en niet onafhankelijk zijn gedaan.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de klacht betrekking heeft op een televisieboodschap van 20 seconden die werd goedgekeurd door het FAGG op 10 juni 2016 (visumnummer: VN 899/06-2018).

De claim in kwestie is gebaseerd op de klinische werkzaamheid en veiligheidsstudie gepubliceerd in het medisch tijdschrift the European Respiratory Journal, met name: ‘Tønnesen et al. Eur Respir J 2012; 40: 548–554’. Het gaat om een gerandomiseerde, dubbel-blinde, placebo-gecontroleerde, parallel-groep studie van 52 weken die uitgevoerd werd in drie verschillende hospitalen in Denemarken (Kopenhagen) en Duitsland (Mannheim en Tübingen).

Het is inderdaad mogelijk dat het gebruik van Nicorette in het geval van de klager niet werkte omdat hij hierbij in een ontwenningsfase bleef. Het gebruik van Nicorette verhoogt enkel de slaagkans van een stoppoging, maar jammer genoeg kan de adverteerder niet garanderen dat elke roker hiermee van zijn verslaving afraakt. Om rokers zo veel mogelijk te helpen raadt hij in de bijsluiter aan om een stapsgewijs afbouwschema te volgen waarbij de hoeveelheid nicotine steeds blijft dalen tot men finaal kan stoppen met het gebruik van Nicorette. Dit vergt moed en doorzettingsvermogen van elke ex-roker om zich aan een opgelegd afbouwschema te houden. De slaagkans om te stoppen met roken vergroot wanneer men professioneel begeleid wordt. Hij raadt in de bijsluiter dan ook aan om Nicorette te combineren met een gedragsondersteunend programma.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de reclame en van de klacht die daarop betrekking heeft.

De Jury heeft er nota van genomen dat de klacht een TV-spot betreft voor een geneesmiddel dat qua samenstelling en doel is bedoeld en ontwikkeld om zonodig met het advies van de apotheker maar zonder diagnose, voorschrift of toezicht van een arts te worden gebruikt, en waarvan de publieksreclame onderworpen is aan het KB van 7 april 1995 betreffende de voorlichting en de reclame inzake geneesmiddelen voor menselijk gebruik.

De Jury heeft dienaangaande vastgesteld dat deze TV-spot een voorafgaand visum heeft gekregen na advies van de Commissie van Toezicht op de reclame voor geneesmiddelen en dit in overeenstemming met artikels 16 en 17 van het KB van 7 april 1995 betreffende de voorlichting en de reclame inzake geneesmiddelen voor menselijk gebruik die bepalen dat de televisuele verspreiding onder het publiek van een reclame enkel mag worden gevoerd na het verkrijgen van een visum afgeleverd door de Minister.

De Jury heeft er eveneens nota van genomen dat de visumaanvraag vergezeld is van de onmiskenbare elementen voor de controle van de waarheidsgetrouwheid van de reclame.

Rekening houdend met wat voorafgaat, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren met betrekking tot de in de klacht aangehaalde punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: JOHNSON & JOHNSON
Product/Dienst: Nicorette Spray
Media: TV
Initiatief: Consument
Categorie: Gezondheid
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  17/01/2017