JETAIR – 24/03/2004

Beschrijving van de reclame

Een tv-spot toont een man en een kind die zich samen onder een parasol bevinden op een strand. De parasol valt dicht op hen en men ziet dat de man op zijn knieën zit en het kind vastpakt rond zijn middel. Vrouwenstem: “Zin in een historische vakantie?”. Mannenstem : “Jetair, de mooiste tijd van het jaar”.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is ongepast, zeker in de actuele context van het proces Dutroux. Deze reclame is pure provocatie en dus zeker een afknapper voor veel kinderen en slachtoffers van incest, verkrachting, enz.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat deze spot vakantiemomenten van een jong gezin toont en dat uit posttests gebleken is dat deze menselijke en herkenbare scènes sympathie oproepen bij jong en oud. Hij stelde te begrijpen dat in het licht van de zaak Dutroux sommige mensen extra waakzaam zijn, maar het hem bijzonder ongezond lijkt om in die context al te gecrispeerd te reageren. Hij stelde dan ook van oordeel te zijn dat deze spot die een correcte relatie tussen ouders en kinderen toont, het juiste tegenwicht vormt voor de overvloed aan negatieve communicatie die we naar aanleiding van de Dutroux-zaak dagelijks te zien krijgen.

Jurybeslissing

De Jury is de mening toegedaan dat deze spot geen onfatsoenlijk of onverantwoord karakter vertoont. Haar inziens zal de kijker deze spot als een normale vader-zoon relatie ervaren en de geformuleerde verwijten aangaande incest lijken haar geenszins gerechtvaardigd. Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke en/of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft zij gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: JETAIR
Product/Dienst: Zomervakantie
Media: TV
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  24/03/2004