INTER-BETON – 05/07/2016

Beschrijving van de reclame

Op de site zien we het lachende gezicht van een jonge vrouw met de tekst “Afhalingen beloon ik met een extraatje, vraag ernaar! Julie”.

Daaronder onder andere de volgende tekst:
“Vanaf 13 juni 2016 biedt Julie u een extraatje aan bij elke afhaling. Kom snel langs voor uw stabilisé in de dichtstbijzijnde Inter-Betoncentrale.”

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager associeert deze reclame, zonder enige subtiliteit, het beeld van de vrouw met de mogelijkheid om een seksuele gunst te bekomen.
Dit is erg vernederend, onaangenaam en kan niet gerechtvaardigd worden. Vrouwen moeten niet meer herleid worden tot lustobjecten in reclame.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat, hoewel de keuze voor een jonge vrouw op het eerste gezicht aantrekkelijker kan lijken voor het cliënteel (wat op zich niet verwerpelijk is), de afbeelding niet provocerend of suggestief is en dus niet strijdig is met de goede zeden.

De slogan verwijst simpelweg naar de gratis gadgets die aan de klanten worden aangeboden voor de lancering van de reclamecampagne.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat men op de site het lachende gezicht ziet van een jonge vrouw met de tekst “Afhalingen beloon ik met een extraatje, vraag ernaar! Julie”.

De Jury is van mening dat de afbeelding van een vrouw die in de eerste persoon zegt “Afhalingen beloon ik met een extraatje” duidelijk een seksuele toespeling bevat en vrouwen herleidt tot een lustobject.

De Jury is eveneens van mening dat het gebruikte beeld met de bijhorende tekst geen verband vertoont met de diensten van de adverteerder, maar een negatieve beeldvorming van de vrouw als lustobject inzet voor commerciële doeleinden.

De Jury is derhalve van oordeel dat het beeld dat uitgedragen wordt door de reclame denigrerend is voor de vrouw en haar menselijke waardigheid aantast.

Gelet op het voorgaande en op basis van artikels 4, alinea 1 en 12 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel en punt 3 van de JEP-regels inzake de afbeelding van de mens, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen en bij gebreke hieraan deze niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft de reclame gewijzigd.

Adverteerder: INTER-BETON
Product/Dienst: Inter-Beton
Media: Internet
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  05/07/2016