INFORMAZOUT – 21/02/2002

Beschrijving van de reclame

In een radiospot hoort men een vrouw die in haar huis een rondleiding geeft aan een vastgoedmakelaar. Zij toont hem de keuken, de woonkamer, de slaapkamers van de kinderen waarbij men telkens geluiden (wasmachine, TV, spelende kinderen) hoort die eigen zijn aan de plaatsen die worden getoond. Tenslotte toont ze de kelder met de verwarmingsketel waar een doodse stilte heerst, waarop de vastgoedmakelaar vraagt of het om een mazoutketel gaat, hetgeen bevestigd wordt door de vrouw. Voice off : “De nieuwe Optimaz verwarmingsketels zijn stil, zuinig, proper en milieuvriendelijk”.

Motivering van de klacht(en)

Het woord “milieuvriendelijk” wordt ten onrechte gebruikt.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat de nieuwe verwarmingsketels een beter rendement en kwaliteit hebben dan een oude installatie en dat de Optimaz installaties aan een aantal specifieke eisen moeten voldoen om dit label te kunnen krijgen en bijgevolg een gecontroleerde meerwaarde hebben inzake milieu en rendement.

Jurybeslissing

De Jury was van oordeel dat de bewering « milieuvriendelijk » een te absolute bewering is in de zin van art. 7 van de code en om te vermijden dat de consument zou denken dat er geen enkel gevolg is voor het milieu, heeft zij de aanbeveling gedaan om deze bewering ofwel weg te laten, ofwel te milderen, ofwel te preciseren overeenkomstig art. 6 van de code. De adverteerder stelde hierop een aantal preciseringen van de tekst voor. De Jury was van oordeel dat deze niet tegemoetkomen aan haar aanbeveling. Zij heeft haar eerdere aanbeveling dus bevestigd en nader toegelicht door te benadrukken dat een radiospot verschillend is van een persadvertentie waar men via een asterisk op een expliciete manier de aandacht van de consument kan trekken. Vervolgens heeft de adverteerder voorgesteld om de term milieuvriendelijk te vervangen door « milieuvriendelijker » met de precisering : « Er is minder uitstoot en geen transport door leidingen ». De Jury heeft geen verdere opmerkingen geformuleerd.

Adverteerder: INFORMAZOUT
Product/Dienst: Verwarmingsketel
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Milieu
Initiatief: Consument
Categorie: Woning/meubilair
Datum afsluiting:  21/02/2002