IKEA – 24/01/2017

Beschrijving van de reclame

De affiche toont de handen van twee personen die een dampende soepkom vasthouden met de tekst "Leve koude handen."
Bovenaan het logo van de adverteerder.
Onderaan de tekst “Vardagen Schaal 1,79/st”.

Op de site van de adverteerder bevindt zich dezelfde visual.

Motivering van de klacht(en)

Op het moment dat duizenden personen effectief te lijden hebben onder de koude, vindt de klager het ongehoord om te verwijzen naar vrolijkheid over de kou. Hebben reclamemakers en adverteerders dan geen enkel menselijk geweten meer? De klager verwijst naar de sociale media waar men onder andere het volgende kan lezen: “de OCMW’s zitten vol, de daklozen slapen buiten, de opvanghuizen zitten overvol, de opvangstructuren hebben niet genoeg middelen en men kondigt een zeer koude week aan. Kortom, Ikea en het agentschap DDB zijn al geïnspireerder geweest.” En stelt zich de vraag: staan de adverteerders en reclamemakers los van de realiteit?

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder vindt het jammer dat deze affiche een dergelijke reactie heeft veroorzaakt. Het was natuurlijk niet zijn bedoeling om te kwetsen. De boodschap van het merk “Leve elke dag” is een eenvoudige en positieve belofte die ons allemaal uitnodigt om te genieten van elk moment.

De affiche in kwestie maakt deel uit van een reeks die deze kleine momenten van het leven illustreert: Leve de herfst, Leve hondenweer, enz. Het principe van deze affiches is eenvoudig en zonder enige andere pretentie dan het promoten van de accessoires van de adverteerder in het leven van elke dag door de slechte kanten van de winter op een positieve manier te bekijken.

De titel die aan de kaak gesteld wordt “Leve koude handen” (“Vive les mains froides”) is geïnspireerd op en klinkt als het bekende aftelrijmpje “Vive le vent d’hiver” dat in dit seizoen vaak gezongen wordt. Een rijmpje dat ook de koude, de sneeuw en de ijskoude wind viert.

Tot slot benadrukte de adverteerder dat zijn bedrijf verantwoordelijk, betrokken en geëngageerd is in de wereld rondom ons en in de schaduw meerdere initiatieven steunt en acties financiert voor de minderbedeelden.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de affiche met de tekst “Leve koude handen” de handen toont van twee personen die een dampende soepkom vasthouden om reclame te maken voor het product van de adverteerder dat er wordt voorgesteld.

Ingevolge het antwoord van de adverteerder, heeft de Jury genoteerd dat het principe van zijn reclame is om zijn accessoires in het leven van elke dag te promoten door de slechte kanten van de winter op een positieve manier te bekijken.

De Jury is van mening dat de adverteerder door het gebruik van de tekst “Leve koude handen” om promotie te maken voor één van zijn producten daarom nog niet meteen de realiteit van minderbedeelden ten aanzien van een strenge winter negeert. Zij is eveneens van mening dat de gemiddelde consument het concept en de echte bedoeling van de reclame in kwestie zal begrijpen.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame niet getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: IKEA
Product/Dienst: Ikea accessoires
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  24/01/2017