HENNES & MAURITZ – 03/05/2016

Beschrijving van de reclame

De affiche toont twee jonge vrouwen op het strand in badpak of bikini en met zwemvliezen.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager roept dit beeld seksuele gedachten ten aanzien van vrouwen op. Europa beleeft een toename van het aantal verkrachtingen de laatste maanden en het beeld van de vrouw als seksueel object is geen goede propaganda. Vooral voor de dienst vreemdelingenzaken. Affiches van deels ontklede vrouwen geven een verkeerd beeld van de vrouw, zowel ten aanzien van jonge mannen als ten aanzien van jonge vrouwen, evenals ten aanzien van de vreemdelingen die aankomen op ons grondgebied. De gevolgen mogen niet geminimaliseerd worden en de winst van een onderneming verrechtvaardigt niet om dergelijke beelden te verspreiden.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft meegedeeld dat hij wou dat zijn campagnes zijn collecties tonen op een inspirerende manier met een positief gevoel en dat hij werkt met een diversiteit aan modellen. Zijn doel is geenszins om een bepaald ideaalbeeld te tonen maar integendeel om een persoonlijke stijl te vieren.

Met zijn huidige campagne wil hij de collectie badpakken tonen op een relaxte en inspirerende manier, door een groep vrienden op het strand te tonen. Hij betreurt het als dit campagnebeeld bepaalde personen tegen de borst stuit, want het is niet zijn bedoeling om wie dan ook te choqueren, maar louter om zijn zomercollectie op een leuke en natuurlijke manier te tonen.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de affiche voor de badpakkencollectie van de adverteerder twee vrouwen op het strand in badpak of bikini toont.

De Jury heeft vooreerst benadrukt dat de afbeelding van de vrouwen een rechtstreeks verband vertoont met het product waarvoor reclame gemaakt wordt.

Rekening houdend met de huidige sociale context en de geldende fatsoensnormen, is de Jury van oordeel dat de afbeelding noch choquerend noch onfatsoenlijk is en dat de vrouw er niet wordt voorgesteld als een seksueel object.

De Jury is derhalve van oordeel dat de affiche niet in strijd is met de JEP Regels inzake de afbeelding van de mens.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: HENNES & MAURITZ
Product/Dienst: Badpakken
Media: Affiche
Initiatief: Consument
Categorie: Textiel/kleding
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  03/05/2016