GREENPEACE – 06/01/2015

Beschrijving van de reclame

De video “Don Quijote de La Manche-sur-Tihange” toont een nakomeling van Don Quichot die strijdt tegen windmolens.
Op het einde verschijnt de tekst “Alleen idioten verzetten zich tegen windmolens” en de vermelding van de website “www.ikbengeenidioot.be”.

Motivering van de klacht(en)

De reclame vermeldt dat alleen idioten nog strijden tegen windmolens. Dit insinueert volgens de klager dat iedereen die om diverse redenen tegen windmolens is (lawaai, voorkeur voor andere energiebronnen) of niet overtuigd is van de efficiëntie van windmolens een idioot zou zijn. Mensen publiekelijk als idioten behandelen is weerzinwekkend en ongepast.

Standpunt van de adverteerder

Volgens de adverteerder is het voldoende bekend bij de meerderheid van de Belgen dat Greenpeace vaak een aanpak hanteert die confronterend is, met name door zijn directe geweldloze acties, en vaak ook ironisch of provocerend, niet om voor zichzelf reclame te maken maar om campagnes te voeren ten dienste van zijn missie, namelijk “een planeet die in staat is om het leven te voeden in al zijn biodiversiteit”.
De adverteerder deelde mee dat hij slechts zelden veroordeeld is geweest voor opiniedelicten of gevoerde acties; de vertegenwoordigers van het gerecht vonden daarbij dat zijn campagnes ofwel hogere doelen nastreven ofwel binnen de vrijheid van meningsuiting vallen.

Het is op deze manier dat het filmpje begrepen moet worden dat de lancering begeleidt van de ranking die de elektriciteitsleveranciers rangschikt volgens hun mate van “groenheid”.

Deze video had de bedoeling om uit te dagen tot reflectie en debat over onze energietoekomst.
Deze video viseert niemand in het bijzonder, noemt geen namen en vertrekt van het personage van Don Quichot, aangezien de parallel met de molens onvermijdelijk is bij het voeren van campagne voor groene elektriciteit.
De adverteerder begrijpt volledig dat bepaalde personen zich geviseerd hebben kunnen voelen, maar de term “idioot” is zo extreem karikaturaal en figuurlijk dat hij onbetekenend is voor de betrokken personen.
Het spijt hem dus als de interpretatie van de boodschap van de film er voor heeft kunnen zorgen dat mensen zich gekwetst voelden, aangezien de uitdaging niet als belediging bedoeld was.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de video op een karikaturale manier een nakomeling van Don Quichot toont die strijdt tegen windmolens. Op het einde verschijnt de tekst “Alleen idioten verzetten zich tegen windmolens” en de vermelding van de website “www.ikbengeenidioot.be”.

De Jury is van mening dat de vermelding “Alleen idioten verzetten zich tegen windmolens” in deze context een uitdaging is met de bedoeling om de discussie op gang te brengen en de consumenten aan te zetten om te kiezen voor duurzame energiebronnen. De Jury is eveneens van mening dat deze vermelding een rechtstreeks en proportioneel verband vertoont met het nagestreefde doel van de campagne van de adverteerder en dat de gemiddelde consument deze uitdrukking figuurlijk zal opvatten.

Gelet op het voorgaande is de Jury van oordeel dat de vermelding in kwestie de menselijke waardigheid niet aantast en niet van aard is om door de gemiddelde consument als denigrerend te worden beschouwd.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: GREENPEACE
Product/Dienst: Campagne voor duurzame energie
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Fatsoen en goede smaak
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  06/01/2015