EUROPEAN DIRECTORY ASSISTANCE (EDA) – 25/09/2008

Beschrijving van de reclame

Een affiche toont een naakte man op een voetbalveld. Op zijn billen staat 12/12 geschreven.
Tekst : Weer’n fan van 12-12. Bel 12-12 voor alle telefooninlichtingen.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame die een naakte man toont is onesthetisch en dom. Waarvoor men reclame maakt is niet duidelijk. Zoveel naaktheid, zoveel uitgestalde billen prikkelt onnodig of doet u walgen(hetgeen spijtig zou zijn).

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat de klacht hem zeer persoonlijk lijkt. Hoewel hij de klacht respectabel vindt, is deze volgens hem geenszins strijdig met enige regel, wet of gebruik en derhalve onontvankelijk.
Hij verwees naar de Jurybeslissing in een andere gelijkaardige zaak op welke hij zich gebaseerd heeft alvorens deze campagne te realiseren.

Jurybeslissing

Vooreerst heeft de Jury opgemerkt dat de afbeelding (een naakte man op een voetbalveld) gerealiseerd werd met een knipoog en een figuurlijk karakter heeft.

De Jury is van oordeel dat deze afbeelding geen visuele voostelling bevat die in strijd is met de algemeen geldende fatsoensnormen.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend, geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: EUROPEAN DIRECTORY ASSISTANCE (EDA)
Product/Dienst: service 13/13
Media: Affiche
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  25/09/2008