ENECO – 29/05/2019

Beschrijving van de reclame

De radiospot gaat als volgt:
Kind 1: “Ik pak altijd de fiets.”
Kind 2: “Ik eet altijd bio.”
Kind 1: “Mijn mama heeft een elektrische auto.”
Kind 2: “Wij hebben niet eens een auto.”
Kind 1: “En ik eh, ik heb thuis groene energie van Eneco, neh.”
VO: “En jij, wat doe jij voor onze planeet? Kies voor energie uit zon en wind en maak mee het verschil.”

Motivering van de klacht(en)

De klaagster is geschokt door de reclame daar deze volgens haar aanzet tot intimidatie (“ik doe het beter dan jij”) terwijl men kinderen leert dat ze hun vriendjes niet mogen vernederen. Ze vindt de reclame discriminerend.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de radiospot volgens hem aan alle voorwaarden voldoet van eerlijkheid, fatsoenlijkheid, waarheidsgetrouwheid en wettelijkheid en niet van sociale onverantwoordelijkheid getuigt.
De radiospot geeft een ludiek en herkenbaar gesprek onder kinderen weer. Hij wenste eerder in te spelen op hun leefwereld en zo de aandacht te trekken voor een duurzame samenleving.
Het is helemaal niet de bedoeling om intimiderend of vernederend gedrag te promoten.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de radiospot twee kinderen aan het woord laat die de respectievelijke acties ten gunste van de planeet binnen hun familie belichten en dit om de groene energie die aangeboden wordt door de adverteerder te promoten.

Volgens de Jury gebruikt de adverteerder het gesprek tussen de kinderen om de luisteraar op een ludieke manier te interpelleren door hem voor te stellen om ook iets te doen voor de planeet door te kiezen voor zijn groene energie, en is de spot niet van aard om kinderen aan te zetten om negatief gedrag onder elkaar te ontwikkelen.

De Jury is derhalve van mening dat de gemiddelde consument de betrokken radiospot niet zal interpreteren in de zin die de klaagster daaraan geeft.

Zij is eveneens van mening dat de reclame een positieve sociale houding of gedrag niet ondermijnt en niet de indruk geeft dat een kind door het enkele bezit of gebruik van een product een fysiek, psychologische of sociaal voordeel zou hebben ten opzichte van andere kinderen.

Gelet op het voorgaande, is de Jury van oordeel dat de reclame niet getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef vanwege de adverteerder op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: ENECO
Product/Dienst: Groene Energie
Media: Radio
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  29/05/2019