D’IETEREN – 06/06/2002

Beschrijving van de reclame

Een TV-spot voor de Volkswagen Bora TDI toont een ondergrondse parking waar een bewaker met zaklamp en een waakhond die een muilkorf draagt zijn ronde doet. De hond begint plots uit angst te janken, waarna een zwarte Volkswagen Bora TDI in beeld wordt gebracht. Tekst voice off : “De Bora TDI 130 PK. Ontsnapt bij Volkswagen. Op dit moment TDI Festival bij Volkswagen”.

Motivering van de klacht(en)

Het geheel van deze boodschap versterkt het onveiligheidsgevoel en laat doorschijnen dat men om veiligheidsredenen moet beschikken over een agressieve en dominante wagen, hetgeen in strijd is met de verkeersveiligheid (hoffelijkheid, respect voor anderen) : het ras van de hond staat symbool voor de agressie en om zijn autoriteit tot uitdrukking te brengen, de zwarte kleur van de wagen symboliseert de dominantie en de term “ontsnapt” verwijst naar het gevaar. Door de kracht van de wagen die dient gebruikt te worden te benadrukken (snelheid, enz.), gaat deze boodschap ook in tegen de duurzame ontwikkeling en mobiliteit aangezien deze het mogelijk moeten maken om de andere weggebruikers te respecteren en om de gevolgen voor het leefmilieu te minimaliseren.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat de bedoeling van deze boodschap erin bestaat om de sterke persoonlijkheid en de rasechte eigenschap van het afgebeelde model in de verf te zetten, zonder dat er enige aansporing is tot onveilig rijgedrag of snelheid. Hij benadrukte dat in vergelijking met andere modellen, de kracht van dit type wagen matig is en de gebruikte technologie de meest zuivere en zuinige is.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat deze boodschap geen verwijzing of aanzetting bevat die in strijd is met de verkeersveiligheid, noch aanzet tot een rijgedrag dat niet in overeenstemming zou zijn met het gebruik ervan “als goede huisvader” die de andere weggebruikers eerbiedigt en evenmin bij een normaal gebruik schade zou toebrengen aan het leefmilieu. Bij gebrek aan inbreuken op codes of wettelijke bepalingen, rekening houdend met het afgebeelde model (break), alsook gelet op het humoristische karakter van de boodschap en de subjectieve en dus persoonlijke interpretatie die kan gegeven worden aan bepaalde elementen (symboliek van de kleuren of betekenis van bepaalde bewoordingen), heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: D'IETEREN
Product/Dienst: Bora Tdi
Media: TV
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  06/06/2002