DEPIL TECH – 06/11/2018

Beschrijving van de reclame

De affiche toont een vrouw in sportkledij die in de lucht springt en waarvan men het bovenlichaam ziet evenals de benen die deze van een man zijn, niet onthaard. Daarnaast de tekst « Vous n’avez rien oublié ? ».
Verticaal aan de rechterzijde: « Pour Elle & Lui ».
Onderaan onder andere: « Photographie retouchée ».

Motivering van de klacht(en)

De klaagster deelde mee dat deze advertentie insinueert dat je sowieso iets vergeten bent als je je benen niet hebt onthaard alvorens in een korte broek te gaan sporten. Volgens haar draagt de reclame schoonheidsdictaten en een negatief zelfbeeld uit.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder haalde aan dat hij al sinds de oprichting van zijn bedrijf op een bijzondere manier communiceert met gebruikmaking van humoristische beelden en slogans. Zijn vrouwelijke klanten zijn onafhankelijke vrouwen aan wie hij noch zijn waarden, noch zijn producten oplegt en die zich goed kunnen vinden in zijn vrije en moderne toon.
De beschuldigingen, en dan vooral het gebruik van de term 'dictaat', zijn buitensporig en stemmen totaal niet overeen met de kernwaarden van zijn merk.
Bovendien laat de in de vorm van een vraag opgestelde slogan "Vous n'avez rien oublié ?" iedereen vrij om zich aangesproken te voelen of niet.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de adverteerder reclame maakt voor zijn ontharingsservice aan de hand van een afbeelding waarop een vrouw met mannenbenen in sportkleding en de tekst "Vous n’avez rien oublié ?" te zien zijn.

De Jury is van mening dat de door de adverteerder beoogde humoristische en eigenzinnige toon voldoende duidelijk blijkt uit de bewerkte afbeelding en de bijhorende vraag.

Zij is derhalve van mening dat de reclame in kwestie niet van aard is om door de gemiddelde consument te worden beschouwd als een waardeoordeel ten aanzien van vrouwen waarvan de benen niet onthaard zouden zijn.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame niet in strijd is met de Regels van de JEP inzake de afbeelding van de mens.

Bij gebreke van inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: DEPIL TECH
Product/Dienst: Ontharing
Media: Affiche
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  06/11/2018