DELHAIZE – 17/05/2021

Beschrijving van de reclame

Op de door de klaagster doorgestuurde foto ziet men een koelmeubel dat verschillende vegetarische producten bevat, waarvan de helft van het merk “De Vegetarische Slager”, aan de rechterkant. Op de voorkant van de koelkast staat een rode banner met het woord “promo” in het wit over de hele lengte herhaald. Aan de achterkant, in het midden, een T-vormig paneel over bijna heel de lengte met twee affiches links en rechts met dezelfde vermeldingen, onder andere:
“De Vegetarische Slager
Vegetarisch product
Alle categorieën
Van 125g tot 200g”
en de vermelding  “1+1 gratis naar keuze” op een rode achtergrond.

Motivering van de klacht(en)

De klaagster deelde mee dat er in haar verkooppunt een afzonderlijke promofrigo stond met vegetarische producten 1 + 1 gratis naar keuze. Nu bleek dit achteraf enkel om 1 merk van producten die in de frigo lagen te gaan en de andere veggie producten die in dezelfde promofrigo lagen waren niet in promo. Bovendien stond er “De Vegetarische Slager”. Dit blijkt nu een merk van producten te zijn en niet zoals ze dacht over het gamma van vegetarische vleesvervangende producten te gaan. Dit is echter misleidend volgens haar en doet de klanten denken dat al de veggie producten in die frigo (de affiche hing ook boven de andere producten) in promo zijn.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder was verbaasd om een klacht te ontvangen over deze affichage die zijn gebruikelijke manier van communiceren wat betreft affiches in de winkel respecteert. Hij vermeldt gewoonlijk vetgedrukt het merk van het product (hier “De Vegetarische Slager”) gevolgd door de gebruikelijke benaming van het product om het te identificeren (hier “vegetarisch product” – in het enkelvoud en niet in het meervoud, wat bevestigt dat hij verwijst naar het product en niet de categorie). Daarna volgen nadere gegevens over de variëteiten waarop de promotie betrekking heeft, indien er verschillende variëteiten zijn, en over de hoeveelheden producten waarop de promotie betrekking heeft. Volgens hem volstond een korte lezing  van de informatie op de affiche om de juiste draagwijdte van de promotie te begrijpen.

Hij verduidelijkte dat het hier ging om een promotie op het geheel van de producten van het merk De Vegetarische Slager dat volgens hem makkelijk herkenbaar is in de koelkasten.

Hij voegde toe dat het normaal en erg gebruikelijk is dat een promotie wordt gevoerd voor een bepaald merk van producten (of zelfs alleen voor bepaalde producten van eenzelfde merk) en niet voor een hele categorie van producten.
Als het gaat om meerdere merken, geeft hij alle merken aan die betrokken zijn. Dit is minder gebruikelijk, behalve voor merken van eenzelfde leverancier en dat was hier niet het geval, zoals de affiche aangeeft.

De vermelding “1+1 naar keuze” gaat over het feit dat de klant niet verplicht is om twee identieke smaken uit het gamma van De Vegetarische Slager te nemen om te profiteren van de promotie.

Hij geeft er uiteraard de voorkeur aan om enkel producten waarop de promotie van toepassing is in dit soort koelkasten te leggen, maar dat is jammer genoeg niet altijd mogelijk (bijvoorbeeld, als de promotie een succes was, is het mogelijk dat de resterende voorraad niet volstaat om de kast te vullen). Andere producten die voor de klanten interessant kunnen zijn kunnen dan worden toegevoegd om een lege kast te vermijden (wat meer energie kan verbruiken dan wanneer hij vol is, wat omwille van milieu- en financiële redenen niet aangewezen is).

Het reclamepaneel kan bovendien niet anders geplaatst worden in de kast gelet op zijn T-vorm, met het risico dat het uitsteekt of dat klanten die door de winkel lopen er aan vast blijven haken.

Op de foto van de klaagster waren de producten van De Vegetarische Slager zo gegroepeerd dat de klanten ze duidelijk konden herkennen. Hun merk en verpakking zijn volgens hem duidelijk te onderscheiden van de andere vegetarische producten.

Het lijkt hem derhalve niet dat deze affiche van aard was om te misleiden over de promotie die van toepassing was. Hij neemt echter terdege nota van de klacht zodat hij er rekening mee kan houden als hij mogelijkheden ziet om dit soort misverstanden in de toekomst te voorkomen.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de reclame voor de promotie in kwestie op basis van de door de klaagster doorgestuurde foto en van haar reactie met betrekking tot de draagwijdte van de promotionele actie.

Zij heeft vastgesteld dat de betrokken affiches op het paneel aan de achterkant van de koelkast onder andere de vermeldingen “De Vegetarische Slager – Vegetarisch product” en daarnaast “1+1 gratis naar keuze” bevatten.

Ingevolge het antwoord van de adverteerder heeft zij terdege nota genomen van verschillende elementen en onder andere van het feit dat de aanduiding “Vegetarisch product” in het enkelvoud bevestigt dat de promotie betrekking heeft op producten van het merk “De Vegetarische Slager” en niet een volledige productcategorie. Zij heeft er eveneens nota van genomen dat, om technische en energiebesparende redenen, niet altijd enkel de producten waarop de promotie van toepassing is in dit soort koelinstallaties liggen.

De Jury is van mening dat, zelfs als het merk “De Vegetarische Slager” misschien niet gekend is, de producten ervan wel degelijk gegroepeerd zijn in de betrokken koelkast en gemakkelijk herkenbaar zijn dankzij hun kenmerkende verpakking.

Zij is eveneens van mening dat de aanduidingen op de affiches voldoende duidelijk zijn wat betreft de draagwijdte van de betrokken promotie.

Gelet op het voorgaande, zelfs al bevat de koelkast niet enkel producten van het merk waarop de promotie van toepassing is, is de Jury van oordeel dat de reclame niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: DELHAIZE
Product/Dienst: Vegetarische producten “De Vegetarische Slager”
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Categorie: Voedingsmiddelen
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  17/05/2021