DE POST – 31/01/2006

Beschrijving van de reclame

Een advertentie toont een postbode met een zware postzak op zijn rug die in de inkomhal van een gebouw voor een hele reeks brievenbussen staat en deze vult door gelijktijdig zijn rechterhand, linkerhand en rechtervoet te gebruiken.
Onderaan rechts, logo van De Post met de tekst “Reken op ons” en de volgende mededeling:
“94% van uw priorpost komt de volgende dag al aan. Objectief gezien heel goed gedaan. Elke dag verwerken we meer dan 10 miljoen zendingen. Begin 2003 kwam 82% van uw Priorpost de volgende dag al aan. Een jaar later klom dat percentage al naar 87%. De laatste drie maanden halen we dankzij de inspanningen van onze chauffeurs, sorteerders, postbodes en vele andere medewerkers 94%. Hiermee voldoen we dus aan de voorwaarden vermeld in de beheersovereenkomst. En dit cijfer zegt nog iets: u kunt meer en meer rekenen op De Post. www.depost.be”

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is misleidend. De Post stelt dat begin 2003 82% en nu 94% van de priorpost de volgende dag aankomt. Consumentenonderzoeken hebben echter ongunstigere resultaten aangetoond.
De Post geeft nergens aan waarop hun resultaat gebaseerd is en volgens de klachtendienst worden bij de berekeningswijze van De Post alleen werkdagen als bezorgtijd geteld. Een brief die donderdagmiddag gepost wordt, komt maandag aan.
De reclame is misleidend, want er worden geen criteria of meetmethode vermeld en de praktijk stemt niet overeen met de inhoud van de advertentie.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat het een advertentie betreft over de verbeterde prestaties in de distributie van de post en dat de meegedeelde cijfers afkomstig zijn van het Belex-onderzoek naar de kwaliteit van de end-to-end levertermijnen van De Post. Hij legde uit dat dit onderzoek sinds 2002 uitgevoerd wordt door een onafhankelijke firma en volledig conform de terzake geldende Europese norm verloopt. Hij deelde tevens mee dat de resultaten van dit onderzoek door het BIPT als officieel beschouwd worden en dat het jaarresultaat aan de Europese Commissie meegedeeld wordt. Het systeem wordt tevens jaarlijks door het BIPT geauditeerd (steeds positief tot op heden). Wat de priorzendingen betreft, deelde hij mee dat de algemene voorwaarden inzake dienstverlening door De Post vermelden dat de als PRIOR-stukken gecatalogeerde zendigen worden uitgereikt op D+1, voor zover de zendingen aan bepaalde voorwaarden voldoen en voor een bepaald uur (i.f.v. de afgifteplaats) aan De Post toevertrouwd worden. D+1 staat voor de eerste werkdag volgend op de dag van afgifte. De zaterdag, zon-en feestdagen worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van de termijn voor de dag van afgifte of voor de dag van uitreiking. Tenslotte stelde hij dat deze technische omschrijving die op zich al een bondige samenvatting is van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden, niet alsdusdanig kan worden weergegeven in de reclameboodschap. Hij voegde eraan toe dat deze voorwaarden zijn bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en als dusdanig bij het publiek gekend zijn.

Jurybeslissing

De Jury heeft er nota van genomen dat de cijfers in de advertentie afkomstig zijn van het Belexonderzoek dat door een onafhankelijke firma uitgevoerd wordt en conform de geldende Europese norm verloopt. De Jury heeft de adverteerder er attent op gemaakt dat het haar inziens de boodschap zou verduidelijken en versterken indien in deze advertentie zou verwezen worden naar dit Belexonderzoek. Voor het overige heeft zij geen opmerkingen geformuleerd.

Adverteerder: DE POST
Product/Dienst: Priorpost
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  31/01/2006